Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: sv. Martin, simbol dijeljenja / Sur les chemins européens du patrimoine immatériel au XXIe siècle : saint Martin, symbole du partage

Autor:Author: Antonija Zaradija Kiš i Ines Sabotič, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - Kulturni centar sv. Martin – Hrvatska
Godina izdanja:Year of publication: 2016.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj
Godine 2013. u povodu predsjedanja Kulturnoga centra sv. Martin – Hrvatska tek uspostavljenom Europskom mrežom kulturnih centara sv. Martin, Institut za etnologiju i folkloristiku, Kulturni centar sv. Martin – Hrvatska i Hrvatsko katoličko sveučilište organizirali su peti međunarodni znanstveno-stručni skup posvećen martinskoj europskoj tradiciji pod nazivom: Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: sveti Martin, simbol dijeljenja. Skup je organiziran u okviru znanstvenoga projekta Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti (br. 09/59, voditelj Tvrtko Zebec) Hrvatske zaklade za znanost. Zagrebački martinski skup, održan 4. listopada 2013. godine, upozorio je na specifičnosti i bogatstva nematerijalne martinske baštine u Hrvatskoj i Europi. Svojim međunarodnim i interdisciplinarnim karakterom okupio je znanstvenike iz područja etnologije, etnomuzikologije, povijesti, filologije, povijesti umjetnosti itd. koji su svojim promišljanjima vječnih tema zajedništva i dijeljenja individualno doprinijeli jačanju svijesti o očuvanju zajedničkih dobara i solidarnosti, koji su nam ponajviše potrebni u turbulentnom 21. stoljeću.
Misao vodilja zagrebačkoga skupa apostrofirala je propitivanje Martinova života i djela napose kroz ideju dijeljenje u 21. stoljeću koja podrazumijeva razvijenu svijest o očuvanju i djeljenju zajedničkih resursa čovječanstva kao što su voda, zrak, hrana, zdravlje, znanje, obrazovanje. Skup je ponudio smjernice razmišljanja koje su se odnosile na sljedeća propitivanja:
–    Kako u 21. stoljeću ponovno iščitati život sv. Martina i njegov čin milosrđa? Gdje je mjesto hrvatske martinske baštine u kontekstu europske tradicije sv. Martina?
–    Kako živjeti, razumjeti i pronositi glavnu poruku sv. Martina – dijeljenje kao zajednička vrijednost?
–    Kako implementirati martinske vrijednosti u okviru kulturnoga itinerara?
Razmišljanja o natuknutim idejama donose nam znanstveni radovi u ovom zborniku.
Cijena:Price: 220,00 kn
hr-HRen-US

Search Publications
Traži