Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Shared Musics and Minority Identities: Papers from the Third Meeting of the “Music and Minorities” Study Group of the International Council for Traditional Music (ICTM), Roč, Croatia, 2004. Zagreb – Roč

Autor:Author: Naila Ceribašić & Erica Haskell, ur.
Nakladnik:Publisher: Institute of Ethnology and Folklore Research – Cultural-Artistic Society "Istarski željezničar"
Godina izdanja:Year of publication: 2006.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ
Zbornik “Dijeljene glazbe i manjinski identititeti” sadrži radove s Trećeg skupa Studijske skupine “Glazba i manjine” Međunarodnog savjeta za tradicijsku glazbu (ICTM), održanoga u Roču 2004. godine. Teme su skupa bile: 1. Višestruki identiteti i upravljanje identitetom u glazbi ma nji na, 2. Emsko i etsko u odnosu na glazbu manjina, 3. Marginalnost, osna ži vanje i primijenjena etnomuzikologija. No, ideja dijeljenja nametnula se kao središnja nit, dijeljenja koje pokriva spektar od razdvajanja, podjela i različitosti do spa janja, srodnosti i zajedništva. Potanje, riječ je o dijeljenju identiteta unutar ili onkraj pretpostavljivo čvrste etničke skupine, dijeljenju glazbi među razli čitim etničkim skupinama i prijeporima dijeljenja između istraživača (i drugih znalaca) i istraživanih. Sukladno tomu strukturiran je i redoslijed članaka u ovome zborniku. Svi su članci na engleskom jeziku sa sažecima na hrvatskom. Zborniku je pridružena i kompaktna ploča sa zvučnih zapisima vezanima uz pojedine članke.
Dr. sc. Naila Ceribašić
hr-HRen-US

Search Publications
Traži