Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Devijacije i promašaji: Etnografija domaćeg socijalizma

Autor:Author: Lada Čale Feldman & Ines Prica, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2006.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj

Zbirka obuhvaća priloge u širokom rasponu od disciplinarno-teorijskih, metodoloških i epistemoloških promišljanja o problematici etnografskog i kulturno-antropološkog pristupa socijalizmu do studija koje se bave deskripcijom, interpretacijom ili simptomalnom analizom fenomena u pojedinim tipičnim sektorima “socijalističke stvarnosti” bivše federativne Jugoslavije iz ranog i kasnog razdoblja (pretežito u polju kulturne produkcije) ili pak pojedinim individualnim slučajevima (javne osobe poput Josipa Broza Tita ili pop-pjevača Johnnya Štulića, javni ili polujavni dokumenti metakulturnog i metapolitičkog karaktera poput tzv. “Bijele knjige”, oblici javne svijesti poput institucionalne memorizacije NOB-a, retoričke figure, slogani, reklame). 
Premda ova publikacija slijedi već dobro uočljiv trend diskurzivne “muzealizacije” socijalističkog načina života u njegovim reprezentativnim kulturnim oblicima, zbornik je po eksplicitnoj namjeri dviju urednica i po načinu rasporeda građe programatski: on želi teorijski i praktičko-istraživački pokrenuti jednu veliku temu, a to je upravo “etnografija socijalizma” s njezinim dodirnim točkama s kulturno-antropološkim i kulturno-studijskim pristupima modernim društvenim formacijama za razliku od etnografije tradicionalnih društava.                                      

Dr.sc. Borislav Mikulić (iz recenzije)

Cijena:Price: 120,00 kn
hr-HRen-US

Search Publications
Traži