Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Split i drugi: Kulturnoantropološki i kulturnostudijski prilozi

Autor:Author: Ines Prica & Tea Škokić, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2007.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj
Zbornik Split i drugi: kulturnoantropološki i kulturnostudijski prilozi vrijedno je znanstveno djelo koje u domaću humanistiku unosi nova interdisciplinarna križanja kulturalnih studija, kulturne antropologije i etnologije, te postkolonijalnih i etnomuzikoloških pristupa. 
Zahvaljujući širini tematskih uporišta i uočenih fenomena suvremene (te manjim dijelom povijesne) kulture Splita i njegovog zaleđa čije se značenje stalno stječe i mijenja, te epistemološkoj primjerenosti i profiliranosti analitičkog aparata – djelo je vrijedan doprinos drugoj i drukčijoj antropologiji Mediterana. Brojnošću nalaza, komentara i zanimljivih opservacija, ovo djelo potvrđuje i elaborira postavku sociologa Dražena Lalića da “se predstava identiteta u nas ponajviše zbiva između metropole i drugoga grada po veličini kao vrhunskih simbola ovdašnjeg sjevera i juga, našega kontinenta i priobalja, Srednje Europe i Mediterana”.
Dr. sc. Renata Jambrešić Kirin (iz recenzije)
Cijena:Price: 120,00 kn
hr-HRen-US

Search Publications
Traži