Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Povijest i praksa scenske primjene folklornog plesa u Hrvata: Između društvene i kulturne potrebe, politike, kulturnog i nacionalnog identiteta

Autor:Author: Stjepan Sremac
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2010.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj
Ova je knjiga rezultat istraživanja u okviru doktorske disertacije završene i obranjene godine 2001. Dr. sc. Stjepan Sremac je sada vanjski suradnik Instituta za etnologiju i folkloristiku. Kao etnokoreolog bio je zaposlen u Institutu (tada Zavodu za istraživanje folklora) od 1974. do 1988. godine, istražujući tradicijski ples u okviru znanstveno-istraživačkih projekata. Od 1988. do 1998. ravnatelj je Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado", a od 1998. do 2002. pomoćnik ravnatelja. Od mladih dana, kao dugogodišnji član i voditelj Folklornog ansambla "Joža Vlahović", zatim kao ravnatelj "Lada" te potom kao suradnik za ples Hrvatskoga sabora kulture (2002. do 2008.) svoja je bogata osobna iskustva aktivnog sudionika scenske prezentacije folklornog plesa upotpunio povijesnim istraživanjima i praćenjem amaterske folklorne djelatnosti u posljednja četiri desetljeća. Knjiga je vrijedan prilog istraživačkoj djelatnosti Instituta.
Cijena:Price: 150,00 kn
hr-HRen-US

Search Publications
Traži