Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » Knjige » Publikacija Details
  

Folkloristička čitanka

Autor:Author: Marijana Hameršak & Suzana Marjanić, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - AGM
Godina izdanja:Year of publication: 2010.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ

Knjiga kroz tri cjeline donosi izbor članaka iz razgranate mreže folklorističkih pristupa i škola. Prva cjelina Folklor(istika), što je to? okuplja programatske analitičke tekstove u rasponu od njemačke mitološke škole do recentnih autorefleksivnih rasprava. Druga cjelina Folkloristika i drugi sastoji se od izbora preglednih radova o pojedinim folklorističkim pristupima ili o odnosu između folkloristike i drugih istraživačkih područja. Treća cjelina Folkloristika i mi sadrži pregledne, ali ujedno i problemske radove o putanjama, problemima i dosezima hrvatske folkloristike.


Cijena:Price: 220,00 kn
hr-HRen-US

Search Publications
Traži