Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » Knjige » Publikacija Details
  

Josip Antun Petris: Nike uspomene starinske

Autor:Author: Tanja Perić-Polonijo, prir.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - Glosa
Godina izdanja:Year of publication: 2010.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ

 

Kritičko izdanje prvi put zajedno objavljenih dvaju Petrisovih rukopisa – takozvana Petrisova zbirka pjesama (1851) i Nike uspomene starinske (1853-1858) – koje je 40-ih godina 20. stoljeća otkrio, prepisao i objavio hrvatski filolog Vjekoslav Štefanić. Danas su ti tekstovi i Štefanićeve studije uz njih, nezaobilazni u folklorističkim i etnološkim istraživanjima.

Cijena:Price: 100,00 kn
hr-HRen-US

Search Publications
Traži