Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » CD izdanja » Publikacija Details
  

Glazbena baština nacionalnih manjina u Hrvatskoj

Autor:Author: Naila Ceribašić & Vido Bagur, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2003.

Nacionalne manjine su zasad bile slabo prisutne u hrvatskoj javnoj praksi folklora. Jedan je od razloga tomu u određenju, statusu i razini organiziranosti manjina u određenom razdoblju, pa su se tim slijedom preferirale autohtone manjine nad novim manjinama i manjine koje su bile organizirane putem svojih kulturnih društava, a kad je riječ o konstitutivnim narodima bivše Jugoslavije, preferirale su se skupine iz matičnih republika, dakle nemanjinske skupine. I ovim nam izdanjem namjera nije otkrivati "skrivene" manjine, nego predstaviti glazbenu baštinu skupina i pojedinaca koji se samoidentificiraju kao pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica i teže očuvanju svojih nacionalnih tradicija te su ujedno i dijelom mreže manjinskih organizacija u Hrvatskoj.

hr-HRen-US

Search Publications
Traži