Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » CD izdanja » Publikacija Details
  

Hrvatska tradicijska glazba: gorska i primorska Hrvatska

Autor:Author: Naila Ceribašić & Joško Ćaleta, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2000.

Zvučni su zapisi na ovim kompaktnim diskovima nastali u okviru širega projekta dokumentiranja suvremenog stanja hrvatske tradicijske kulture. Pozornost je bila usmjerena na stvaranje fonda tehnički vrsnih snimki starinskog, lokalno specifičnoga repertoara, koji još uvijek čini dio glazbene i plesne prakse lokalnih - mahom seoskih - zajednica u svim dijelovima Hrvatske. Glavni su nositelji takvih sadržaja folklorne skupine koje djeluju u okviru kulturno-umjetničkih društava. Odabrane su skupine i pojedinačni glazbenici koji nastoje očuvati i/ili vjerodostojno obnoviti starinski repertoar i stilove izvođenja tipične za svoju užu sredinu, koji se ističu glazbenotehničkom vrsnoćom svojih izvedbi, skupine i pojedinci koji njeguju, individualno i/ili grupno, specifičan odnos prema predlošcima iz prošlosti, te time donekle napuštaju uhodane okvire javnoga predstavljanja. 

hr-HRen-US

Search Publications
Traži