Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » CD izdanja » Publikacija Details
  

Na dobro nam Božić dojde. Hrvatske tradicijske božićne pjesme

Autor:Author: Zorica Vitez, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - Cantus
Godina izdanja:Year of publication: 2002.
Kompaktni disk Na dobro nam Božić dojde pokušat će ponuditi nešto drukčiji zvuk Božića. Nije nam pritom namjera dati jednoznačan odgovor na pitanje o hrvatskim božićnim pjesmama. Štoviše, heterogenost građe predstavljene ovim izdanjem trebala bi pokazati kako jednoznačan odgovor na to pitanje ne postoji. "Tvorbeno je obilježje folklora i narodne kulture baš to da se simboli i motivi, rituali i ceremonijalna ponašanja, osobito usmenoknjiževni umotvori nikad ne ponavljaju poput vjernoga otiska: u svakoj lokalnoj, pa čak i obiteljskoj izvedbi izražava se posebnost sredine, vremena i dodira sa susjednim kulturama te interakcija različitih socijalnih slojeva" (Rihtman-Auguštin 1995:18). Upravo nepostojanje tog vjernog otiska omogućilo nam je da iz obilja lokalnih glazbenih praksi odaberemo one kojima će kroz samo jedan segment glazbovanja, onaj vezan uz ciklus božićnih običaja, do izražaja doći iznimna raznolikost glazbenog repertoara i stilova izvođenja tradicijske glazbe.
hr-HRen-US

Search Publications
Traži