Skupovi O ženama i kravama

 

TRIBINA IEF-a:
O ženama i kravama: rod i selo u klasičnom jugoslavenskom filmu
Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 13. svibnja 2016.

 

Najava tribine
Video snimka tribine: 1. dio, 2. dio, 3. dio, 4. dio, 5. dio, 6. dio
Fotografije
hr-HRen-US

Skupovi