Znanstvenici Znanstveni savjetnici Suzana Marjanić

 

dr. sc. Suzana Marjanić
znanstvena savjetnica


e-mail: suzana@ief.hr

Suzana Marjanić (r. 1969.) radi u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, gdje ostvaruje interese za teorije mita i rituala (disertacija: Mitsko u usmenoknjiževnom — tragom Nodilove re/konstrukcije “stare vjere” Srba i Hrvata. IEF rkp. 1774, 2002.), kulturnu animalistiku te izvedbene studije. God. 2005. u Nakladi MD objavila je knjigu Glasovi "Davnih dana": transgresije svjetova u Krležinim zapisima 1914–1921/22., a 2014. god. knjigu Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas (Bijeli val, Institut za etnologiju i folkloristiku, Školska knjiga). S A. Zaradijom Kiš uredila je zbornike radova Kulturni bestijarij (Zagreb, 2007.) i Književna životinja. Kulturni bestijarij 2. (Zagreb, 2012.), s M. Hameršak Folklorističku čitanku (Zagreb, 2010.), s I. Pricom Mitski zbornik (Zagreb, 2010.) i s B. Koštićem Krležin EU/ropski furiosum.
Članica je uredništva časopisa Treća: časopis Centra za ženske studije, dvotjednika Zarez (ukinut 2016. godine) i časopisa Narodna umjetnost.

Nastavna djelatnost:
Vanjska je suradnica (predavačica) Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru (kolegiji: Teorije rituala, Antropologija religije), Odsjeka za kroatologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: Miroslav Krleža; Kulturna animalistika – s kolegicom A. Zaradijom Kiš), Odjela za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku (Kulturni bestijarij – s kolegom A. Mrkonjićem) i Centra za ženske studije u Zagrebu.

Nagrade:
Za knjigu Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas (Bijeli val, Institut za etnologiju i folkloristiku, Školska knjiga): Godišnja nagrada Hrvatske sekcije AICA i Državna nagrada za znanost.

Bibliografija