Djelatnosti Instituta Znanstvenici Znanstveni savjetnici Suzana Marjanić

 

dr. sc. Suzana Marjanić
znanstvena savjetnica


e-mail: suzana@ief.hr
tel: 01/4596-738

Suzana Marjanić (1969.) radi u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, gdje ostvaruje interese za mitske teme u usmenoj književnosti, kulturnu animalistiku i antropologiju izvedbe, a članke o navedenim temama objavljuje u nekoliko znanstvenih (Narodna umjetnost, Studia mythologica Slavica, Studia ethnologica Croatica, Kodovi slovenskih kultura) i stručnih časopisa (Treća: časopis Centra za ženske studije, Kazalište, Frakcija, Književna republika: časopis za književnost), dvotjedniku Zarez te u zbornicima radova sa znanstvenih skupova.
God. 2005. u Nakladi MD objavila je knjigu Glasovi "Davnih dana": transgresije svjetova u Krležinim zapisima 1914–1921/22., a 2014. god. knjigu Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas (Bijeli val, Institut za etnologiju i folkloristiku, Školska knjiga). S Antonijom Zaradijom Kiš uredila je zbornik radova Kulturni bestijarij (Zagreb, 2007.) te njegov nastavak Književna životinja. Kulturni bestijarij 2. (Zagreb, 2012.), s Marijanom Hameršak Folklorističku čitanku (Zagreb, 2010.) i s Ines Pricom Mitski zbornik (Zagreb, 2010.).

Uredništvo:
Članica uredništva časopisa Treća: časopis Centra za ženske studije (od 2004. godine) i dvotjednika Zarez, gdje od siječnja 2007. godine uređuje rubriku "Socijalna i kulturna antropologija". Osim toga, u Zarezu je suuredila nekoliko temata o pravima životinja i sustavno objavljuje eseje o hrvatskim performansima i akcijama kao što vodi i razgovore s umjetnicima/umjetnicama performansa. U časopisu Treća, među ostalim, uredila je tematski broj posvećen animalističkom eko/feminizmu (br. 1/ sv. 10, 2008.).

Nastavna djelatnost:
U okviru Poslijediplomskoga studija književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (voditelj: prof. dr. sc. Boris Senker, prof. dr. sc. Nikica Gilić) održala je kolegij "Povijest hrvatskog performansa" (ljetni semestar 2010/2011, zimski semestar 2012/2013, zimski semestra 2014/2015), kolegij "Umjetnost performansa – akcija – body art – hepening" (ljetni semestar 2011/2012), kolegij "Miroslav Krleža: književna i politička antropologija" (ljetni semestar 2012/2013) te kolegij "Teorije mita i rituala: sveto, profano i slobodarsko" (ljetni semestar 2013/2014).
Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku kroatologije od 1. ožujka 2010. povremeno predaje izborni kolegij "Miroslav Krleža" (diplomski studij) (ljetni semestar ak. god. 2009/2010. i 2011/2012) i suradnica je kolegija dr. sc. Antonije Zaradije Kiš Kulturna animalistika (diplomski studij).
U zimskom semestru ak. god. 2013/2014. i 2014/2015. bila je predavačica na kolegiju Kulturni bestijarij (nositelj kolegija: Anđelko Mrkonjić) na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku i u istom je semestru zamjenjivala kolegicu Snježanu Zorić na njezinu kolegiju Teorije rituala (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Sveučilište u Zadru). U ljetnom semestru 2013. i 2014. god. u Centru za ženske studije održala je kolegij "Krležin feminizam i negativna antropologija".

Bibliografija