Djelatnosti Instituta Znanstvenici Zaslužni, vanjski i nekadašnji znanstvenici Goran Pavel Šantek

dr. sc. Goran Pavel Šantek

Rođen je u Zagrebu 1970. godine, a u istome je gradu završio osnovnu i srednju školu te Filozofski fakultet, na kojemu je 1995. godine diplomirao etnologiju i filozofiju. Magistrirao je 2000. godine radom Cresko ribarstvo. Prilog ekonomskoj antropologiji , a naziv doktora znanosti stječe obranom rada Neokatekumenski put. Kulturno antropološka studija religijske zajednice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine.
Neki od publiciranih radova su mu Ekonomsko-antropološki pristup izučavanju creskoga ribarstva u Narodnoj umjetnosti 37/2, Zagreb, 2000.; Šoltanski ribari u Etnološkoj tribini 24, Zagreb, 2001.; Research of Religion in Croatian Ethnology u Ethnology of Religion, Budapest, 2004.
Neke od konferencija na kojima je sudjelovao su Godišnja konferencija Društva za antropologiju religije Američkoga antropološkog društva održana u Providence-u SAD od 23-26. travnja 2003. godine; The Szeged School of Ethnology , konferencija Sveučilišta u Szegedu i SIEF-ove komisije za pučku religioznost održana u Szegedu, Mađarska od 5-8. listopada 2004.
Glavno mu je područje interesa antropologija/etnologija religije. Trenutno radi na nekoliko manjih radova iz ovoga područja (o problemu insiderstva / outsiderstva u etnološkim istraživanjima religije, o procesima kojima nastaju i ustrojavaju se religijske organizacije, o religiji kao sredstvu (pre)oblikovanja osobnoga identiteta) te na jednomu većem, kojemu je cilj etnološki istražiti religijski fenomen Međugorja.