Djelatnosti Instituta Znanstvenici Zaslužni, vanjski i nekadašnji znanstvenici Jadranka Grbić

Prof. dr. sc. Jadranka Grbić

Jadranka Grbić rođena je 1956.g. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je diplomirala studij etnologije i fonetike; godine 1988. magistrirala, a 1992. doktorirala s tezom o korelaciji etno-kulturnoga identiteta i materinskoga jezika na primjeru hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj. Od 1986. do1989. radila u Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu; od 1989. do 1990. u Institutu za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 1990.g. zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu.

Godine 2001. izabrana je u zvanje znanstvenog savjetnika, a 2006. potvrđena u trajno zvanje znanstvenoga savjetnika. Iste godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje naslovnoga redovitog profesora. Članica je Hrvatskoga etnološkog društva, a od 1998. glavna i odgovorna urednica časopisa / godišnjaka Hrvatskoga etnološkog drušrva Etnološka tribina. Godinama obnašala dužnost pročelnice Odjela za povijest umjetnosti, arheologiju i etnologiju Matice hrvatske. Suradnica je Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže na projektima Hrvatska enciklopedija i Leksikon Stjepana Radića. Predavač je na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (studiji etnologije i kulturne antropologije, novinarstva i kroatologije). Koordinator je znanstvenoistraživačke suradnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Mađarske akademije znanosti na polju etnologije. Voditelj je bilateralnog znanstvenoistraživačkog hrvatsko-slovenskog projekta Populacijska dinamika na širem pokupskom području.

Godine 1998. dobila državnu nagradu za znanost.

Znanstvenoistraživački rad prof. dr. sc. Jadranke Grbić usredotočen je na nekoliko tematskih područja: 
1. područje studija identiteta (bavi se teorijsko-terminološko-metodološkim određenjem istraživanja i pristupima istraživanju etničkoga i kulturnoga identiteta); 
2. istraživanje procesa etno-kulturnoga razvoja i identifikacijskim procesima na multietničkim, multikulturnim i multikonfesionalnim prostorima, pri čemu se fokusira na studije slučajeva hrvatskih dijasporskih zajednica, te manjinskih zajednica u Hrvatskoj; 
3. istraživanjem običajno-obredne prakse u hrvatskim narodnim vjerovanjima.

Bibliografija