Djelatnosti Instituta Znanstvenici Zaslužni, vanjski i nekadašnji znanstvenici Sanja Puljar D'Alessio

Dr. sc. Sanja Puljar D'Alessio

Diplomirala je 1994. etnologiju i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1997. upisala je poslijediplomski studij etnologije i kulturne antropologije na istom fakultetu. Magistarski rad pod naslovom Lastovski poklad u filmskom mediju. Metode vizualne antropologije u interpretaciji običajne i filmske realnosti obranila je 2000. godine, a sljedeće je upisala doktorski studij kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu prijavivši istraživanje pod naslovom Lokalizacija globalnoga: interpretacije televizijskih programa u usporednoj perspektivi. Doktorirala je 2005. godine. Uži stručni interes usmjerila je prema vizualnoj antropologiji: bavi se teorijskom problematikom etnografskog filma i snimanjem filmova. U posljednje vrijeme boravi u Italiji (u Napulju) i istražuje recepciju televizijskog medija u usporednoj perspektivi (u Italiji i Hrvatskoj) slijedeći školu kritičke etnografije medijske publike.

Bibliografija
1997. Putujuće slike. Razglednice - kulturnoantropološki dokumenti, "Narodna umjetnost" Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research 34/2, pp. 153-165, Zagreb.
1998. Razglednice kao izaslanice konavoske kulture, "Dubrovnik" 9/1, pp. 105-117, Dubrovnik.
1998. Etnologija - znanost između riječi i slike u Crtež u znanosti, Zagreb: Geodetski fakultet.
2001. Realities of the Carnival Expressed by Ethnographic Film, "Narodna umjetnost" Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research 38/1, pp. 67-88, Zagreb.
2002. Neki problemi televizijske produkcije etnografskih filmova. Na primjeru triju filmova s istarskim temama, "Studia etnologica" 10-11, pp. 153-164, Zagreb.
2002. Etnografski film u odnosu na etnografsko pismo, "Narodna umjetnost" Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research 39/2, Zagreb.

Znanstveni skupovi
1998. održala predavanje Etnologija - znanost između riječi i slike na simpoziju "Crtež u znanosti" održanom u Zagrebu, 16-17 listopada
1998. održala predavanje The impact of filming on a local custom (Utjecaj televizijskog snimanja na lokalni običaj) na međunarodnom skupu "The significance of visual information in science" održanom u Ljubljani (Slovenija), 27-28 listopada
2000. održala predavanje Metode vizualne antropologije u interpretaciji lastovskog poklada na znanstvenom skupu "Dani Cvita Fiskovića", održanom u Orebiću, na Korčuli i Lastovu, 21-25 rujna

Međunarodni seminari
1996. prisustvovala 3. Mediteranskoj etnološkoj ljetnoj školi u Piranu, u Sloveniji
1997. prisustvovala 4. Mediteranskoj etnološkoj ljetnoj školi u Piranu, u Sloveniji
1998. pohađala seminar "Interkulturne slike i vizualna antropologija" u Centru za interkulturna istraživanja (The Centre for Cross-Cultural Research) pri Australskom nacionalnom sveučilištu u Canberri, u Australiji
2001. gostovala tri mjeseca na Fakultetu za sociologiju (Facolta di sociologia) pri napuljskom sveučilištu Federico II

Predavanja
1996. održala u okviru Međunarodne smotre folklora u Zagrebu filmsku tribinu "Svadba na filmu"
1996. u okviru ciklusa "Dokumentarni film u etnologiji" koji je organizirao Kulturno-informativni centar u Zagrebu, održala predavanje "Portreti žena"
1996. u okviru istog ciklusa održala predavanje "Počeci etnološkog dokumentarizma u Hrvatskoj"
1997. u okviru Međunarodne smotre folklora u Zagrebu održala filmsku tribinu "Folklor Jadrana na filmu"
1998. u okviru Međunarodne smotre folklora u Zagrebu održala predavanje "Video zapisi i rasprava o obnovi"

Filmografija
2000. Scenarij za televizijski etnografski film Poklad lastovski i njegove mijene. Autori: Sanja Puljar D'Alessio i Ivan Lozica. HRT, Zagreb.
2001. Pescatori di Mergellina - Ribari sa Mergelline, etnografski film o kultu Madonne dell'arco i ribarskome udruženju "Pescatori di Mergellina" u Napulju. Autori: Sanja Puljar D'Alessio, Mario I. Martone i Vanni D'Alessio. Napulj.