Djelatnosti Instituta Znanstvenici Znanstveni suradnici Marijana Hameršak

 

dr. sc. Marijana Hameršak
znanstvena suradnica


e-mail: marham@ief.hr
tel: 01/4596-737

Marijana Hameršak rođena je 1977. godine u Splitu. Diplomirala je 2000. godine komparativnu književnost i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je 2008. godine na istome fakultetu s tezom Tvorbe djetinjstva i preobrazbe bajke u hrvatskoj dječjoj književnosti. Od 2001. godine znanstvena je novakinja u Institutu za etnologiju i folkloristiku - od  2002. do  2006. godine na projektu Folklor, književnost i kultura: predaja, bajka, maska i mit (voditelj dr. sc. Ivan Lozica), a od 2007. do 2013. na projektu Interpretativne razine tradicije (voditelj dr. sc. Ivan Lozica). Godine 2013. izabrana je u zvanje više znanstvene suradnice.
U hrvatskim i inozemnim časopisima i knjigama objavljuje znanstvene i stručne radove i članke o teorijskim, materijalnim i institucionalnim aspektima dječje, popularne i usmene književnosti te popularne (dječje, medijske i dr.) kulture, kao i o teorijskim i metodološkim aspektima historiografije, etnologije i folkloristike.
Autorica je knjige Pričalice: o povijesti djetinjstva i bajke (Zagreb, Algoritam 2011). Sa Dubravkom Zima napisala je knjigu Uvod u dječju književnost (Zagreb, Leykam International, 2015).  Sa Suzanom Marjanić uredila je zbornik Folkloristička čitanka (Zagreb, AGM i IEF 2010), a s Ivom Pleše i Ana-Marijom Vukušić zbornik Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi (Zagreb, IEF 2013). Kao vanjska suradnica predaje na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009-). Na studiju Restauracije i konzervacije Sveučilišta u Dubrovniku predavala je Etnologiju i folkloristiku I (2009-2011).

Bibliografija