Djelatnosti Instituta Znanstvenici Zaslužni, vanjski i nekadašnji znanstvenici Mojca Piškor

 

dr. sc. Mojca Piškor
znanstvena suradnica


e-mail: mojca@ief.hr
tel: 01/4596-729

Diplomirala je muzikologiju na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu te magistrirala na istom odsjeku 2005. godine. Godine 2010. doktorskom disertacijom Politike i poetike prostora glazbe: etnomuzikološki i kulturnoantropološki pogledi (mentorica dr. sc. Ines Prica) doktorirala je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. godine zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Sudjeluje u istraživanju na institutskom projektu Post-socijalizam i kulturni subjekt: hibridne prakse kulturnog posredovanja. Teme kojima se bavi uključuju odnose glazbi i diskursa o njima, glazbi i politika, glazbi i prostora te glazbi i znanosti o glazbi.

Članica je Međunarodnog savjeta za tradicijsku glazbu (ICTM), Hrvatskog muzikološkog društva (HMD) i Hrvatskog etnološkog društva (HED). Od 2011. godine na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije Uvod u etnomuzikologiju, Terenski rad u etnomuzikologiji, Tradicijska glazba u suvremenosti i Popularna glazba na preddiplomskom i diplomskom studiju muzikologije / etnomuzikologije. Suradnica je Trećeg programa Hrvatskoga radija gdje od 2004. godine jednom tjedno priprema polusatnu emisiju Glazbeni atlas.


Bibliografija