Projekti Tekući projekti Hrvatska nematerijalna kulturna baština (HRZZ) Publikacije

Publikacije

Folklorna glazba Bilogore
Autor: Zvonimir Lovrenčević, za tisak priredili: Jerko Bezić i Irena Miholić

Proizvodnja baštine (digitalno izdanje)
Urednice: Marijana Hameršak, Iva Pleše i Ana-Marija Vukušić

Nematerijalna kulturna baština - što - kako - zašto

Zaštićena kulturna dobra Međimurske županije 2013./2014.

Hrvatska kajkavska glazbena baština, Zagreb, 2012. (Knjižica sažetaka)

28th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 2014, Korčula, Croatia
(Knjižica sažetaka)

Međunarodni simpozij Anatomija otoka, Vis, 2014. (Knjižica sažetaka)

hr-HRen-US

Projekti