Istraživanja Znanstveni projekti Hrvatska nematerijalna kulturna baština (HRZZ) Publikacije

Publikacije

Folklorna glazba Bilogore
Autor: Zvonimir Lovrenčević, za tisak priredili: Jerko Bezić i Irena Miholić

Proizvodnja baštine (digitalno izdanje)
Urednice: Marijana Hameršak, Iva Pleše i Ana-Marija Vukušić

Nematerijalna kulturna baština - što - kako - zašto

Zaštićena kulturna dobra Međimurske županije 2013./2014.

Hrvatska kajkavska glazbena baština, Zagreb, 2012. (Knjižica sažetaka)

28th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 2014, Korčula, Croatia
(Knjižica sažetaka)

Međunarodni simpozij Anatomija otoka, Vis, 2014. (Knjižica sažetaka)