Znanstvenici Zaslužni znanstvenici i bivši djelatnici Tihana Rubić

Dr. sc. Tihana Rubić


http://www.ffzg.unizg.hr/etno/odsjek/nastavnici/dr-sc-tihana-rubic-2/

Diplomirala je povijest umjetnosti i etnologiju 2004. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je iste godine upisala Poslijediplomski studij etnologije i kulturne antropologije. Trenutno je doktorantica na poslijediplomskom studiju i znanstvena novakinja na znanstvenoistraživačkom projektu Suvremeni kulturni tijekovi i oblikovanje zajednica i identiteta, voditeljice dr. sc. Jasne Čapo Žmegač.
Tijekom 2005. i 2006. godine radila je terenska istraživanja u sklopu: međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenoistraživačkog projekta Kinship and Social Security (KASS) (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Salle, Germany i Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb); znanstvenoistraživačkog projekta Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca, voditeljice dr. sc. Milane Černelić; znanstvenoistraživačkog projekta Political Places in Change: Kumrovec case (Department of Cultural Studies and Art History, University, Bergen, Norveška i Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) te međunarodnog istraživačkog projekta Respecting diversity (Centar za istraživanje muzike Balkana, Beograd).
Tijekom 2006. godine radila je kao honorarna suradnica na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju u Zagrebu.
Urednica je Biltena (od 2003) i tajnica Hrvatskog etnološkog društva (HED) (od 2005); te suorganizatorica Ljetne škole HED-a (od 2004), članica Međunarodnog savjeta za tradicijsku glazbu (ICTM), studijske grupe ICTM-a Music and Minorities, te bivša polaznica i povremena suradnica Centra za ženske studije Zagreb.

Stipendije
Marie Curie Actions, Inter-laboratory Visit/Training Schoolarship, 2007
Academic Training Association, Amsterdam, 2004
Instituto Italiano di Cultura di Zagabria, 2001
Open Society Institute - Otvoreno Društvo Hrvatska, Zagreb, 1996

BIBLIOGRAFIJA
2006.
BIRT, Danijela, Tihana RUBIĆ: Obitelj i obiteljski odnosi na području Krivog Puta [Family relations in the area of Krivi Put], Senjski zbornik, 33, Senj, 2006 (prihvaćeno za objavu).
BAGARIĆ, Petar, Željka PETROVIC, Tihana RUBIĆ: Dervishes in Croatia, Papers from the Fourth meeting of the "Music and Minorities" Study Group of the International Council for Traditional Music, Varna, 2006. (prihvaćeno za objavu).
LEUTLOFF-GRANDITS, Carolin, Tihana RUBIĆ:
Ethnographic research poster. Croatia-urban fieldsite: Initial findings. http://www.eth.mpg.de/kass/material.html
PETROVIĆ, Željka, Tihana RUBIĆ: Music and 'Songs about Tito' as functional elements in the Celebration of the Day of Youth in Kumrovec, Papers from the Roaming Anthropology seminar IV, Nova Gorica/Gorizia, 2006 (prihvaćeno za objavu).
PETROVIĆ, Željka, Tihana RUBIĆ: "Druže Tito, mi ti se kunemo". Uloga glazbe na proslavi Dana mladosti ["Commrade Tito, we swear to you". The role of Music in the Celebration of the Day of Youth]. In: Kirsti Mathiesen Hjemdahl and Nevena Škrbić Alempijević (ed.): O Titu kao mitu. Proslava Dana mladosti u Kumrovcu. Zagreb, 2006, 221-246.

2005.
RUBIĆ, Tihana: Gospodarske veze Krasnara s Kutarevcima i Švicanima [Economic Relationship between the People from Krasno and Kutarevo and Švica], Senjski zbornik, 32, Senj, 2005, 425-448.
RUBIĆ, Tihana: Pitanja i razine identiteta na primjeru kulturnoumjetničkih društava na Kordunu [Questions and Levels of Identity on the Example of Cultural and Arts Societies in Kordun], Etnološka tribina, 27-28, Vol. 34/35, Zagreb, 2004/2005, 111-146.

2004.
RUBIĆ, Tihana: Trgovina i sajmovi. Rezultati istraživanja na području Općine Krivi Put [Trade and Fairs. Results of Research in the Krivi Put Local Community], Senjski zbornik, 31, Senj, 2004, 287-324.