Znanstvenici Znanstveni savjetnici Naila Ceribašić

 

dr. sc. Naila Ceribašić
znanstvena savjetnica


e-mail: naila@ief.hr

Diplomirala je 1990. i magistrirala 1993. na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu, a doktorirala 1998. na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1990. je suradnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu; od 2008. u zvanju znanstvene savjetnice. Usto od 1999. predaje pojedine etnomuzikološke predmete na Odsjeku za muzikologiju, a povremeno i na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju.

Bavila se tradicijskom glazbom istočne Hrvatske, problemima etnomuzikološke glazbene analize, ulogom i funkcijom glazbe u kontekstu rata i političkih promjena, procesima festivalizacije, baštinskim programima u sferi javne prakse, rodnim aspektima glazbovanja, glazbenim izričajima manjinskih zajednica te teorijskim i metodološkim pitanjima etnomuzikologije. Autorica je knjige Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj (2003.), četrdesetak znanstvenih članaka, devedesetak stručnih radova te urednica pet zbornika. Bila je članicom uredništva znanstvenih časopisa Narodna umjetnost (1999.-2011.) i Ethnomusicology (2009.-2010.).

Na međunarodnom je planu posebno aktivna u vodećoj svjetskoj etnomuzikološkoj organizaciji – International Council for Traditional Music (ICTM). Bila je članica programskih odbora njezinih simpozija (Toronto 2000., Prag 2008., Zefat 2012.) i svjetske konferencije (St. John’s 2011.) te sudjelovala u organizaciji triju simpozija ICTM-a održanih u Hrvatskoj (Punat 1995., Korčula 2000., Roč 2004.). Od 2011. je i članica Izvršnog odbora ICTM-a, a od 2012. i predstavnica ICTM-a pri UNESCO-u. Sudjelovala je na četrdesetak međunarodnih znanstvenih skupova ICTM-a i drugih strukovnih organizacija, kao i na desetak domaćih skupova.

Na planu primjene etnomuzikoloških znanja ističe se sudjelovanjem u produkciji folklornih manifestacija (napose zagrebačke Međunarodna smotra folklora, od 1992., i Manifestacije “Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina u Hrvatskoj”, 2001.-2008.), radom u nekoliko povjerenstava za podupiranje kulturnog amaterizma i nematerijalne baštine pri Ministarstvu kulture, Uredu za nacionalne manjine i Savjetu za nacionalne manjine, a na međunarodnoj razini pri UNESCO-u (članstvo u Consultative Body of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, od 2013.).

Dobitnica je nagrada “Milovan Gavazzi” Hrvatskog etnološkog društva (2003.) i “Josip Andreis” Hrvatskog društva skladatelja (2000.).

Bibliografija