Category: 2007-2013

Tradicijska kultura, globalizacija i lokalne prakse

Home ∙Research∙Finished projects∙2007-2013 Voditeljica: Zorica Vitez Istraživači i suradnici: Iris Biškupić-Bašić, Marina Blagaić, Silvio Braica, Naila Ceribašić, Sanja Kalapoš Gašparac, Aleksandra Muraj, Lidija Nikočević,...

Read More

Plesna etnografija i mnogostruki identiteti

Home ∙Research∙Finished projects∙2007-2013 Voditelj projekta: Tvrtko Zebec Istraživači i suradnici: Sanja Anđus L’Hotellier, Elsie Ivancich Dunin (link 2), Ivana Katarinčić, Rebeka Kunej, Irena Miholić, Iva Niemčić,...

Read More

Interpretativne razine tradicije

Home ∙Research∙Finished projects∙2007-2013 Voditelj: Ivan Lozica Istraživači i suradnici: Zoran Čiča, Joško Ćaleta, Vilko Endstrasser, Marijana Hameršak, Suzana Marjanić, Ljiljana Marks, Grozdana Marošević, Nataša Polgar Projekt...

Read More

Genološki aspekti usmene i pučke tradicije

Home ∙Research∙Finished projects∙2007-2013 Voditeljica: Tanja Perić-Polonijo Istraživači i suradnici: Ruža Bonifačić, Simona Delić, Antonija Zaradija-Kiš, Jelena Marković Predloženi projekt Genološki aspekti usmene i pučke...

Read More