Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika (ERIM)

Projekt HRZZ, 2020. – 2024.

Europski režim migracija i iregularizirana migrantska kretanja, pa tako i ona balkanskom rutom koja presijeca i Hrvatsku, ključni su fenomeni današnjice koji zahtijevaju i znanstvenu elaboraciju. Istraživanje tih fenomena, osobito na jugoistočnim granicama Europske unije, obilježeno je unutrašnjom disperziranošću, tematskom fragmentiranošću te nedovoljnom društvenom i međunarodnom vidljivošću. Stoga se već dulje uočava potreba za stvaranjem jake istraživačke grupe koja bi kontinuirano pratila i analizirala režim iregulariziranih migracija u transnacionalnom prostoru koji zahvaća Hrvatsku i zemlje okružja, a oblikovan je često cirkularnim migrantskim kretanjima. Projektom ERIM teži se odozdo, polazeći od multilokalnih etnografskih terenskih istraživanja metodama promatranja, sudjelovanja, intervjua i dr., zahvatiti razine i iskustva različitih dionika, od migranata, preko članova lokalnih zajednica do zaposlenika i predstavnika tijela lokalnih vlasti, međunarodnih i drugih organizacija. U otklonu od razumijevanja režima migracija kao označitelja apstraktne i monolitne moći države, ERIM, dakle, režimu iregulariziranih migracija pristupa kao dinamičnom polju heterogenih, pa i suprotstavljenih praksi i interakcija različitih aktera, koje se pritom na specifične načine artikuliraju na periferijama EU. Cilj projekta je višerazinski dokumentirati i istražiti te specifičnosti i ponuditi njihove empirijski utemeljene i teorijski relevantne konceptualizacije. Očekivanim rezultatima (prije svega pojmovnikom tj. mrežom etnografski dokumentiranih i analitički elaboriranih pojmova u okviru pojedinačnih znanstvenih radova, projektne publikacije, kao i multimedijalne mrežne platforme e-ERIM) nastojat će se pridonijeti dubljem razumijevanju kontradikcija i potencijala pojma režima migracija i iregulariziranih migrantskih kretanja u akademskoj, ali i široj društvenoj sferi.