Kultura prehrane u ozračju suvremenih društvenih promjena

Istraživanje kulture prehrane u ozračju suvremenih društvenih promjena nastoji naći poveznicu te ponuditi sintezu različitih smjerova istraživanja radi promicanja antropologije prehrane kao djelatnog i višestruko primjenjiva znanja. Interdisciplinarna istraživanja prehrane u Hrvatskoj objedinit će postojeća znanja o regionalnoj prehrani, terenski istraživati u područjima za koja dosad nema podataka te rezultate umrežiti u sliku kulturne povijesti Hrvatske. Rad na projektu predviđa i istraživanje mediteranske prehrane radi zaštite i promocije mediteranske prehrane kao nematerijalnog kulturnog dobra. Isto je tako unutar istraživačke teme poseban naglasak stavljen na mikro istraživanje Etnografija tržnice – društvene prakse trgovanja i svakodnevni život Dolca. U fokusu istraživanja je tržnica Dolac, odnosno njezino pozicioniranje unutar mreže gradskih tržnica te osobita organizacijska struktura. Istraživanja će se baviti pitanjem izbora Dolca kao radnog mjesta, dnevnim/tjednim tempom rada na tržnici, ali i radom koji prethodi zanimanju “prodavača na tržnici Dolac” (fizički, obiteljski, hobi) te njegovom (egzistencijalnom) važnošću za pojedine prodavače. Intencija je projekta istraživanja tržnica proširiti i na druge gradove i mjesta u Hrvatskoj.