Prikupljanju, obradi, pohrani i zaštiti znanstvene dokumentacije od samog se osnutka Instituta posvećivala posebna pažnja. Riječ je o građi prikupljenoj u okviru redovne znanstvenoistraživačke i stručne djelatnosti Instituta, no i o materijalima prepisanim ili presnimljenim iz drugih arhiva, poklonjenim ili nabavljenim otkupom. Danas ta građa, sustavno prikupljana tijekom više od šest desetljeća postojanja Instituta, tvori jedinstveni fundus folklorističkih i etnografskih dokumenata o hrvatskoj tradicijskoj kulturi dvadesetog stoljeća, o drugim narodnostima u Hrvatskoj kao i o Hrvatima izvan Hrvatske. Jedinstvenost i neprocjenjivu vrijednost te dokumentacijske građe naglašava i činjenica da je, kao cjelina, godine 1991. upisana u Registar pokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu te da kao cjelina ima značaj spomenika kulture “0” i “I” kategorije.

Dokumentacija se sastoji od rukopisnog fonda koji sadrži 2276 zbirki tekstova i notnih zapisa, 19 zbirki plesova i 374 kinetograma. Tu je zatim 57 zbirki crteža s oko 2000 tabli, 4355 fonotečnih jedinica (koje sadrže uglavnom glazbene snimke, ali i kazivanja), diskoteka s 1488 jedinica, fototeka i diateka s ukupno 76672 jedinica, zbirka razglednica s 934 jedinica te 1956 video jedinica i 51 film. Građa pokriva područja glazbe, plesa, usmene i pučke književnosti, folklornog kazališta, likovnog izraza, tradicijskih običaja, a dokumentiraju se i suvremeni običaji i događanja. Svi se podaci o građi obrađuju u kompjuterskim bazama koje se stalno nadopunjuju i proširuju, a zahvaljujući kojima su uvid u građu i pretraživanje arhiva vrlo jednostavni i brzi.

U svrhu zaštite i lakše dostupnosti građe, 1997. godine započelo se s projektom digitalizacije i restauracije fonoteke (do danas je prebačeno na CD-e oko 840 najstarijih magnetofonskih vrpci), a krajem 2002. krenulo se i s digitalizacijom unikatnih notnih zapisa te je do danas digitalizirano ukupno 230 zbirki.

Građa Instituta raspoloživa je prvenstveno djelatnicima Instituta za njihov rad na etnološkim i folklorističkim znanstvenim istraživanjima. Međutim, građa je dostupna i vanjskim korisnicima, tj. svim ustanovama i pojedincima zainteresiranim za njezinu primjenu u znanosti, obrazovanju, umjetnosti i kulturi, te u kulturnom amaterizmu.

Fonoteka
Audio zapisi tvore jedinstveni fundus folklorističkih i etnografskih dokumenata o hrvatskoj tradicijskoj kulturi, o drugim narodnostima u Hrvatskoj kao i o Hrvatima izvan Hrvatske, a pokrivaju područja usmene književnosti, folklorne glazbe i plesa, kazivanja o običajima i drugu etnološku građu te suvremena događanja, znanstvene skupove i drugo. U fonoteci je pohranjeno trenutno 4355 jedinica, a radi se uglavnom o zapisima s hrvatskog govornog područja. S digitalizacijom najstarijih magnetofonskih snimki započelo se 1997. i danas digitalni fonotečni fond broji 1416 jedinica digitalne građe koje datiraju od 1954. do 2019. godine.
Medij: magnetofonska traka, audio kaseta, mini disc, DAT, CD, DVD
Format: analogni zapisi i digitalni (.wav, .aiff, .mp3)
Razdoblje: 1912. – 2019.
Jezici: hrvatski, srpski, slovenski, albanski, makedonski, mađarski, talijanski, njemački, romski…
 

FONOTEKA – BAZA PODATAKA

Fototeka

Zbirka fotografija sadrži preko 76000 snimki, ponajprije folklorne i etnografske tematike, od narodnog graditeljstva, gospodarstva, obreda i običaja sve do zapisa o likovnom folkloru, folklornom kazalištu, glazbi i plesu. Također dokumentira niz suvremenih folklornih i društvenih događanja u Hrvatskoj, kao i znanstvene skupove i promocije koje se tiču djelatnosti Instituta i njegovih djelatnika.

Medij: c/b i kolor fotografija, negativ, dijapozitiv, slika na staklu, digitalna fotografija (.jpg, .tiff, .dng)
Razdoblje: 1880. – 2019.
Jezik opisa: hrvatski
 

FOTOTEKA – BAZA PODATAKA

Rukopisi

Rukopisni fond tvori 2276 zbirki jedinstvenih tekstovnih i notnih zapisa nastalih i prikupljenih  u okviru redovne znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti Instituta, no i materijali prepisani iz drugih arhiva, nabavljeni otkupom ili poklonjeni. Premda se u fondu nalaze i zapisi (uglavnom preslike) iz perioda od 15. do 19. st., poglavito se radi o građi koja dokumentira 20. i 21. stoljeće. Osobitu vrijednost imaju melografski zapisi koji tvore unikatnu zbirku. U svrhu zaštite započela je njihova digitalizacija i do ovoga su trenutka skenirane 230 zbirke notnih zapisa nastalih između 1932. i 1969.

Medij: rukopisni i strojni zapisi na papiru, CD, DVD
Razdoblje: poglavito 20. i 21. st
Jezici: hrvatski, engleski, njemački, španjolski, srpski i slovenski
 

RUKOPISI – BAZA PODATAKA

Videoteka

Video zapisi pokrivaju razna područja etnoloških i folklorističkih tema, od folklornog kazališta, plesa, glazbe i narodnih običaja pa sve do raznih suvremenih društveno-političkih zbivanja i presnimki odabranih TV-emisija. Videoteka danas broji 1956 jedinica, s time da se na pojedinom mediju često nalazi po nekoliko različitih emisija/snimaka.

Medij: BETA, VHS, S-VHS, Hi8, Digital8, DV, miniDV i DVD
Format: analogni i digitalni (VOB, mp4)
Razdoblje: 1931. – 2019.
Lokaliteti: Hrvatska, Europa, Afrika, Azija, Australija, Sjeverna i Južna Amerika
 

VIDEOTEKA – BAZA PODATAKA

Diskoteka

Diskoteka sadrži preko 1450 odabranih naslova domaće i strane produkcije, ponajviše folklorne i etno glazbe, nabavljene otkupom ili donirane.

Medij: gramofonska ploča (LP, EP), audio kaseta, CD, CD-ROM
Format: analogni i digitalni (wawe)
Razdoblje: 1975. – 2019.
Lokaliteti: Hrvatska, Srbija, Slovenija, Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Italija, Češka, Slovačka, Rumunjska, Makedonija, Japan, Ukrajina, Mađarska, Albanija, Latvija, Irska, Rusija, Bugarski, Švedska, Kina, Libanon, Oman, Egipat, Maroko, Zimbabve, Iran, Kolumbija…
 

DISKOTEKA – BAZA PODATAKA

Razglednice

Zbirka sadrži 934 razglednice s motivima godišnjih i životnih običaja, narodnih nošnji, plesova, gospodarstva i arhitekture.

Razdoblje: 1900. – 1999.
Lokaliteti: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Slovenija, Francuska, Nizozemska, Obala Slonovače, Gana, Gvineja, Mali, Aljaska
 

RAZGLEDNICE – BAZA PODATAKA

Crteži

Zbirku čini oko 2000 crteža (61 svezak) narodne arhitekture i rukotvorina, kazivača i kazivačica te raznih karakterističnih motiva iz umjetnosti i života naroda, iz više regija s područja Hrvatske. Većinom su to radovi akademskog slikara Živka Kljakovića koji je bio zaposlenik Instituta, a tek je 9 zbirki crteža djelo drugih autora. Jedinstvena zbirka crteža Živka Kljakovića nastala je u razdoblju od 1950. do 1965., a tvori ju oko 1750 crteža posloženih u 52 sveska. Crtao je na tablama, odnosno tvrdom papiru veličine 17×24 cm i to ponajviše u tehnici crnog tuša, no koristio je također olovku i boju.

Medij: crteži na papiru
Razdoblje: 1952. -1999.
Lokaliteti: Hrvatska (jadransko priobalje i otoci, Lika, Banija, Moslavina, Podravina, Zagreb), Bosna i Hercegovina, Poljska
 

CRTEŽI – BAZA PODATAKA

Plesne zbirke

Zapisi hrvatskih plesova pohranjeni u Dokumentaciji IEF-a najvećim su dijelom rad dr  Ivana Ivančana, ali tu se nalaze i kinetogrami drugih etnokoreologa i folklorista (Zvonko Lovrenčević, Ljelja Taš, Branko Kostelac, Ana Maletić, Petar Ortolani, Branko Šegović), a tvore fond od 19 zbirki plesova i 374 kinetograma.

Medij: rukopisni i strojni zapisi na papiru
Razdoblje: 1948. – 1965.
Lokaliteti: Hrvatska, Crna Gora, Austrija (Gradišće)
 

PLESNE ZBIRKE – BAZA PODATAKA