Naslovna > Dokumentacija > Zbirke

Zbirke

Prikupljanju, obradi, pohrani i zaštiti znanstvene dokumentacije od samog se osnutka Instituta posvećivala posebna pažnja. Riječ je o građi prikupljenoj u okviru redovne znanstvenoistraživačke i stručne djelatnosti Instituta, no i o materijalima prepisanim ili presnimljenim iz drugih arhiva, poklonjenim ili nabavljenim otkupom. Danas ta građa, sustavno prikupljana tijekom više od šest desetljeća postojanja Instituta, tvori jedinstveni fundus folklorističkih i etnografskih dokumenata o hrvatskoj tradicijskoj kulturi dvadesetog stoljeća, o drugim narodnostima u Hrvatskoj kao i o Hrvatima izvan Hrvatske. Jedinstvenost i neprocjenjivu vrijednost te dokumentacijske građe naglašava i činjenica da je, kao cjelina, godine 1991. upisana u Registar pokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu te da kao cjelina ima značaj spomenika kulture “0” i “I” kategorije.

Dokumentacija se sastoji od rukopisnog fonda koji sadrži 1983 zbirki tekstova i notnih zapisa, 19 zbirki plesova i 374 kinetograma. Tu je zatim 57 zbirki crteža s oko 2000 tabli, 3910 fonotečnih jedinica (koje sadrže uglavnom glazbene snimke, ali i kazivanja), diskoteka s 1044 nosača zvuka, fototeka i diateka s ukupno 61883 jedinica, zbirka razglednica s 934 jedinica te 1533 video kaseta i 51 film. Građa pokriva područja glazbe, plesa, usmene i pučke književnosti, folklornog kazališta, likovnog izraza, tradicijskih običaja, a dokumentiraju se i suvremeni običaji i događanja. Svi se podaci o građi obrađuju u kompjuterskim bazama koje se stalno nadopunjuju i proširuju, a zahvaljujući kojima su uvid u građu i pretraživanje arhiva vrlo jednostavni i brzi.

U svrhu zaštite i lakše dostupnosti građe, 1997. godine započelo se s projektom digitalizacije i restauracije fonoteke (do danas je prebačeno na CD-e oko 840 najstarijih magnetofonskih vrpci), a krajem 2002. krenulo se i s digitalizacijom unikatnih notnih zapisa te je do danas digitalizirano ukupno 183 zbirki.

Građa Instituta raspoloživa je prvenstveno djelatnicima Instituta za njihov rad na etnološkim i folklorističkim znanstvenim istraživanjima. Međutim, građa je dostupna i vanjskim korisnicima, tj. svim ustanovama i pojedincima zainteresiranim za njezinu primjenu u znanosti, obrazovanju, umjetnosti i kulturi, te u kulturnom amaterizmu.

Fonoteka

Audio zapisi tvore jedinstveni fundus folklorističkih i etnografskih dokumenata o hrvatskoj tradicijskoj kulturi, o drugim narodnostima u Hrvatskoj kao i o Hrvatima izvan Hrvatske, a pokrivaju područja usmene književnosti, folklorne glazbe i plesa, kazivanja o običajima i drugu etnološku građu te suvremena događanja, znanstvene skupove i drugo. U fonoteci je pohranjeno trenutno 3483 jedinica, a radi se uglavnom o zapisima s hrvatskog govornog područja.

S digitalizacijom najstarijih magnetofonskih snimki započelo se 1997. i danas digitalni fonotečni fond broji 1131 jedinica digitalne građe koje datiraju od 1954. do 2010. godine.

 

Medij: magnetofonska traka, audio kaseta, mini disc, DAT, CD, DVD
Format: analogni zapisi i digitalni (.wav, .aiff, .mp3)
Razdoblje: 1912 – 2011
Jezici: hrvatski, srpski, slovenski, albanski, makedonski, mađarski, talijanski, njemački, romski…

 

Naslov Veličina
Dobra vecer ovom stanu.mp3 1,11 MB
Fototeka

Zbirka fotografija sadrži preko 62 000 snimki, ponajprije folklorne i etnografske tematike, od narodnog graditeljstva, gospodarstva, obreda i običaja sve do zapisa o likovnom folkloru, folklornom kazalištu, glazbi i plesu. Također dokumentira niz suvremenih folklornih i društvenih događanja u Hrvatskoj, kao i znanstvene skupove i promocije koje se tiču djelatnosti Instituta i njegovih djelatnika.

 

Medij: c/b i kolor fotografija, negativ, dijapozitiv, slika na staklu, digitalna fotografija (.jpg, .tiff, .dng)
Razdoblje: 1880 – 2010
Jezik opisa: hrvatski
Rukopisi
Rukopisni fond tvori 1990 zbirki jedinstvenih tekstovnih i notnih zapisa nastalih i prikupljenih  u okviru redovne znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti Instituta, no i materijali prepisani iz drugih arhiva, nabavljeni otkupom ili poklonjeni. Premda se u fondu nalaze i zapisi (uglavnom preslike) iz perioda od 15. do 19. st., poglavito se radi o građi koja dokumentira 20. i 21. stoljeće.

Osobitu vrijednost imaju melografski zapisi koji tvore unikatnu zbirku. U svrhu zaštite započela je njihova digitalizacija i do ovoga su trenutka skenirane 183 zbirke notnih zapisa nastalih između 1932. i 1969.

 

Medij: rukopisni i strojni zapisi na papiru, CD, DVD
Razdoblje: poglavito 20. i 21. st
Jezici: hrvatski, engleski, njemački, španjolski, srpski i slovenski
Videoteka

Video zapisi pokrivaju razna područja etnoloških i folklorističkih tema, od folklornog kazališta, plesa, glazbe i narodnih običaja pa sve do raznih suvremenih društveno-političkih zbivanja i presnimki odabranih TV-emisija. Videoteka danas broji 1 533 jedinica, s time da se na pojedinom mediju često nalazi po nekoliko različitih emisija/snimaka.

Medij: BETA, VHS, S-VHS, DV, miniDV i DVD
Format: analogni i digitalni (VOB)
Razdoblje: 1931 – 2011
Lokaliteti: Hrvatska, Europa, Afrika, Azija, Australija, Sjeverna i Južna Amerika
Diskoteka
Diskoteka sadrži odabrane naslove domaće i strane produkcije, ponajviše folklorne i etno glazbe, nabavljene otkupom ili donirane.

 

Medij: LP, audio kaseta, CD, CD-rom
Format: analogni i digitalni (wawe)
Razdoblje: 1975 – 2010
Lokaliteti: Hrvatska, Srbija, Slovenija, Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Italija, Češka, Slovačka, Rumunjska, Makedonija, Japan, Ukrajina, Mađarska, Albanija, Latvija, Irska, Rusija, Bugarski, Švedska, Kina, Libanon, Oman, Egipat, Maroko, Zimbabve, Iran, Kolumbija…
Razglednice
Zbirka sadrži 934 razglednice s motivima godišnjih i životnih običaja, narodnih nošnji, plesova, gospodarstva i arhitekture.

 

Razdoblje: 1900 – 1999
Lokaliteti: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Slovenija, Francuska, Nizozemska, Obala Slonovače, Gana, Gvineja, Mali, Aljaska
Crteži
Zbirku čini oko 2000 crteža (61 svezak) narodne arhitekture i rukotvorina, kazivača i kazivačica te raznih karakterističnih motiva iz umjetnosti i života naroda, iz više regija s područja Hrvatske. Većinom su to radovi akademskog slikara Živka Kljakovića koji je bio zaposlenik Instituta, a tek je 9 zbirki crteža djelo drugih autora.
Jedinstvena zbirka crteža Živka Kljakovića nastala je u razdoblju od 1950. do 1965., a tvori ju oko 1750 crteža posloženih u 52 sveska. Crtao je na tablama, odnosno tvrdom papiru veličine 17×24 cm i to ponajviše u tehnici crnog tuša, no koristio je također olovku i boju.

 

Medij: crteži na papiru
Razdoblje: 1952 -1999
Lokaliteti: Hrvatska (jadransko priobalje i otoci, Lika, Banija, Moslavina, Podravina, Zagreb), Bosna i Hercegovina, Poljska
Plesne zbirke
Zapisi hrvatskih plesova pohranjeni u Dokumentaciji IEF-a najvećim su dijelom rad dr  Ivana Ivančana, ali tu se nalaze i kinetogrami drugih etnokoreologa i folklorista (Zvonko Lovrenčević, Ljelja Taš, Branko Kostelac, Ana Maletić, Petar Ortolani, Branko Šegović), a tvore fond od 19 zbirki plesova i 374 kinetograma.

 

Medij: rukopisni i strojni zapisi na papiru
Razdoblje: 1948 – 1965
Lokaliteti: Hrvatska, Crna Gora, Austrija (Gradišće)