Category: New etnography

Polutani dugog trajanja: balkanistički diskursi

Autor: Andrea Matošević i Tea Škokić
Autori ove knjige kroz niz eseja, koji se kreću panoramom putopisa, stripa, filma i politike, miješaju žanrove pisanja, istraživačke discipline i sadržaje u kojima elokventno razotkrivaju balkanističku potku

Read More