Autorica: Ajla Demiragić
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2018.
Cijena: 100,00 kn

Ratni kontranarativi bosanskohercegovačkih spisateljica

Teorijski je rukopis Ajle Demiragić inovativan te predstavlja vrlo bitan doprinos kako za regionalnu feminističku komparatistiku i književnu povijest tako i za specifičan aspekt mirovnih studija književnosti koje su se na ovim prostorima tek počele uvoditi. Njezina je knjiga važna jer istodobno rasvjetljava dva važna književnoteorijska koncepta – problematiku ratne književnosti i problematiku tzv. ženskoga pisma, oba fenomena kontekstualizirana ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini tijekom devedesetih godina dvadesetoga stoljeća. Relevantnim teorijskim i kritičkim analizama obaju aspekata te razmatranjem njihovih dubinskih kauzalnih veza, ovo djelo funkcionira kao minuciozna teorijska rasprava, ali istodobno analizama i interpretacijama konkretnih tekstova bosanskohercegovačkih autorica nudi ne samo novi pogled na rat nego i drugačiji pogled na brojne aspekte suvremenog mirnodopskog društva.

Dr. sc. Andrijana Kos-Lajtman
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Autorica prikazuje, razrađuje i kritički primjenjuje niz utjecajnih postmodernih koncepata i strategija, poput feminističkih, postkolonijalnih ili teorija društvenoga i kulturnoga pamćenja, teorija traume i književnih reprezentacija traumatskih iskustava i sl. Pristupi i metode na kojima Ajla Demiragić zasniva svoje čitanje odabranih književnih naslova aktualni su, inovativni, korektno i razložno izloženi te precizno, jasno i svrhovito aplicirani. Nudeći znanstveno i stručno relevantne, poticajne i korisne modele ne samo interpretacija tzv. ženskoga i ratnoga pisma, nego i suočavanja s (post)ratnim kolektivnim i individualnim stanjima, ova knjiga progovara o mnogim traumama o kojima se u suvremenome hrvatskom društvu dijelom još uvijek šuti, dok se istovremeno s njihovim posljedicama još uvijek živi.

Dr. sc. Suzana Coha
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu