Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti

Korisnik sredstava Hrvatske zaklade za znanost (od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2014.)
Istraživački projekt u okviru teme “Vrijednost i identiteti
Znanstveno područje društvenih i humanističkih znanosti

O projektu

Nematerijalnu kulturu kao baštinu promatra se u novom okviru kritičkog etnološko-folklorističko-antropološkog promišljanja hrvatske tradicije i mnogostrukosti identiteta. Cilj je projekta povećati istraživačke kompetencije mladih znanstvenika. Cilj je i pomoći i koristiti lokalnim zajednicama koje baštinu žele učiniti prepoznatljivom i razmjenjivom. Izravna praktična vrijednost projekta je pohranjivanje spoznaja i dokumenata u specijalizirane baze podataka i upoznavanje korisnika s mogućnostima očuvanja, obnove i zaštite nematerijalne kulture. Inovativnost je u postavljanju i korištenju digitalnog repozitorija Referentnog centra nematerijalne kulture Instituta i interneta u umrežavanju nositelja, stučnjaka, administracije i brojnih korisnika.
Opširnije…

Istraživački tim

Voditelj projekta:
dr. sc. Tvrtko Zebec

Suradnici:
Lidija Bajuk
dr. sc. Melanija Belaj
Marina Blagaić
dr. sc. Joško Ćaleta
dr. sc. Ivana Katarinčić
dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar
dr. sc. Grozdana Marošević
dr. sc. Irena Miholić
dr. sc. Iva Niemčić
dr. sc. Iva Pleše
dr. sc. Ana-Marija Vukušić
dr. sc. Antonija Zaradija Kiš

Područja interesa:
etnologija/kulturna antropologija, folkloristika, etnomuzikologija, vokalna glazbena pedagogija, organologija, etnokoreologija, povijest, filologija, mitologija, štovanje svetaca, glagoljica, animalistika, prehrana, studije medija, etnografija korespondencije, kultura pamćenja, urbane migracije, kulturni turizam, dokumentacija, kreiranje baza podataka, digitalizacija…

Aktivnosti

Nematerijalna kulturna baština u odgoju i obrazovanju, 3.-4.10. 2014.izvješće

Međunarodni simpozij Anatomija otoka, Vis, 16.-21. 9. 2014.

28th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 7-17 July 2014, Korčula, Croatia

Međunarodni znanstveni skup Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: sveti Martin, simbol dijeljenja Zagreb, 4. i 5. listopada 2013.

Stručno-znanstveni skup Hrvatska kajkavska glazbena baština, 21.-22. 11. 2012.

Terenska istraživanja

Smotre i ekspertize

Radionice i Skupovi

Predavanja – mediji      Svijet u pričama

Referentni centar

Jedan od osnovnih ciljeva projekta je osnutkom Referentnog centra potvrditi Institut kao međunarodni centar izvrsnosti u području nematerijalne kulture. To podrazumijeva razvoj tehničke podrške – repozitorija digitaliziranoga heterogenog gradiva nematerijalne kulture institutskog arhiva i dokumentacije, dostupnosti baza podataka, virtualne izložbe i poveznice sa sličnim sučeljima suradnih ustanova koje se bave nematerijalnom kulturom.

O hrvatskoj tradicijskoj glazbi Međimurja i oko nje

Laforest – Album narodnih nošnji (1838.-1911.)

    Mačevni plesovi

Mediteranska prehrana

Dokumenti i Publikacije

Bibliografija suradnika projekta

   ICTM Dance Research Bibliography