Baza podataka ima za cilj prikaz ukupnog fonda diskografskih izdanja tvrtki Edison Bell Penkala, Elektroton i Jugoton od 1927. do kraja 1950-ih rekonstruiran na temelju arhivskih fondova, prodajnih kataloga i periodike. Baza sadrži i podatke o tome koja su izdanja i danas fizički sačuvana u institucijama, privatnim kolekcijama ili u digitalnom obliku dostupna na Internetu. Za svaku dostupnu ploču baza uključuje fotografiju naljepnice, a za dostupne digitalne presnimke i početnih 30 sekundi same snimke. Do okončanja projekta, nadopunit će se podacima o diseminaciji i recepciji pojedinačnih izdanja u doba njihova nastanka i poslije, sve do današnjeg doba, kao i podacima o vezama diskografske industrije i tiskanih notnih izdanja, radijskih programa, koncertnih programa i festivala te autorskopravne zaštite.