RAVNATELJICA: dr. sc. Iva Niemčić   iva@ief.hr
POMOĆNIK RAVNATELJICE: dr. sc. Tvrtko Zebec   zebec@ief.hr
TAJNICA: Sanja Lesić 01 4596700 lesic@ief.hr
UPRAVNO VIJEĆE:    
dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević (predsjednica)   nskrbic@ffzg.hr
Ivan Milanović Litre   ivan.milanoviclitre@vlada.hr
dr. sc. Žarko Španiček   zarko.spanicek@min-kulture.hr
dr. sc. Valentina Gulin Zrnić   gulin@ief.hr
Anamarija Starčević Štambuk   ams@ief.hr
ZNANSTVENO VIJEĆE:    
dr. sc. Lidija Bajuk   lidija@ief.hr
dr. sc. Melanija Belaj   melanija@ief.hr
dr. sc. Naila Ceribašić   naila@ief.hr
dr. sc. Jasna Čapo   capo@ief.hr
dr. sc. Joško Ćaleta   josko@ief.hr
dr. sc. Valentina Gulin Zrnić   gulin@ief.hr
dr. sc. Jelena Ivanišević   ivanisevic@ief.hr
dr. sc. Ivana Katarinčić (predsjednica)   ivana@ief.hr
dr. sc. Jelena Marković   jelena@ief.hr
dr. sc. Iva Niemčić   iva@ief.hr
dr. sc. Maja Pasarić   maja@ief.hr
Romana Pozniak   romanapozniak@ief.hr
dr. sc. Ines Prica   ines@ief.hr
dr. sc. Reana Senjković   reana@ief.hr
dr. sc. Ana-Marija Vukušić   anamarija@ief.hr
dr. sc. Tvrtko Zebec   zebec@ief.hr
KNJIŽNICA: Anamarija Starčević Štambuk 01 4596702 ams@ief.hr
DOKUMENTACIJA: dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar 01 4596741 koraljka@ief.hr
IZDAVAŠTVO: Vesna Beader 01 4596743 vesna@ief.hr
PRAVNA SLUŽBA I SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA: Ivana Koržinek Hadžić 01 4596745 korzinek@ief.hr
RAČUNOVODSTVO: Živka Mecanović
01 4596740 racunovodstvo@ief.hr
INFORMATIČKA SLUŽBA: Antonio Matijaš 01 4596744 amatijas@ief.hr
SPREMAČICA: Ivana Vidas 01 4596700 ividas@ief.hr