Naslovna > O institutu > Ustroj

Ustroj

RAVNATELJICA:
dr. sc. Iva Niemčić
iva@ief.hr
POMOĆNIK RAVNATELJICE:
dr. sc. Tvrtko Zebec
zebec@ief.hr
TAJNICA:
Sanja Lesić
01/4596-700 lesic@ief.hr
UPRAVNO VIJEĆE:
dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević (predsjednica) nskrbic@ffzg.hr
dr. sc. Grozdana Marošević grozdana@ief.hr
Ivan Milanović Litre
Anamarija Starčević Štambuk ams@ief.hr
dr. sc. Žarko Španiček zarko.spanicek@min-kulture.hr
ZNANSTVENO VIJEĆE:
dr. sc. Lidija Bajuk lidija@ief.hr
dr. sc. Naila Ceribašić naila@ief.hr
dr. sc. Jasna Čapo Žmegač capo@ief.hr
dr. sc. Joško Ćaleta josko@ief.hr
dr. sc. Valentina Gulin Zrnić gulin@ief.hr
dr. sc. Jelena Ivanišević ivanisevic@ief.hr
dr. sc. Grozdana Marošević (predsjednica) grozdana@ief.hr
dr. sc. Irena Miholić irena@ief.hr
dr. sc. Iva Niemčić iva@ief.hr
dr. sc. Ines Prica ines@ief.hr
dr. sc. Reana Senjković reana@ief.hr
dr. sc. Ana-Marija Vukušić anamarija@ief.hr
dr. sc. Antonija Zaradija Kiš zaradija@ief.hr
dr. sc. Tvrtko Zebec zebec@ief.hr
KNJIŽNICA:
Anamarija Starčević Štambuk
01/4596-702 ams@ief.hr
DOKUMENTACIJA:
dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar
01/4596-741 koraljka@ief.hr
IZDAVAŠTVO:
Vesna Beader
01/4596-743 vesna@ief.hr
PRAVNA SLUŽBA I SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:
Ivana Koržinek Hadžić
01/4596-745 korzinek@ief.hr
RAČUNOVODSTVO:
Mirko Jerkić
01/4596-740 mirko@ief.hr
INFORMATIČKA SLUŽBA:
dipl. inž. Božidar Dragišić
01/4596-744 bdragisic@ief.hr
SPREMAČICA:
Jelena Novaković
01/4596-700 novakovic@ief.hr