Dora Dunatov

Dora Dunatov (Zadar, 1992.) trenutačno je doktorandica etnomuzikologije na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Grazu. Naziv magistre muzikologije (smjer etnomuzikologija) stekla je 2018. na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, a po završetku stječe Dekanovu nagradu za izvrsnost.

Njezin doktorski rad dio je znanstvenog projekta pri IEF-u pod nazivom „Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih“ koji financira HRZZ. Rad promatra najraniju hrvatsku diskografsku industriju kroz komercijalni aspekt, a proučava se domaće, europsko i prekomorsko tržište. Jedan segment rada uključuje hrvatsku (i južnoslavensku) dijasporu u SAD-u. Od 2015. djeluje kao vanjska suradnica za Treći program Hrvatskoga radija, časopisa Cantus, povremeno i Vijenac. Suorganizatorica je prva dva izdanja Zadar Organ Festivala (2019. i 2020.), a sudjelovala je i u organizaciji Glazbenih večeri u sv. Donatu te PagArtFestivala. Tijekom i nakon studija, izlaže na međunarodnim skupovima s temama vezanim uz Zadarski tanac kao novonastalu tradiciju, zatim recepciju, utjecaj i posljedice Yu-Mex fenomena, glazbenu baštinu u potrošačkom društvu na primjeru rovinjske Kuće o batani i dr.