dr. sc. Reana Senjković

e-mail: reana@ief.hr

Diplomirala je i magistrirala na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Razglednice od početaka do početka Drugog svjetskog rata, 1987; Ornamentalni motiv svastike na etnografskom materijalu Hrvatske [interpretacijske mogućnosti i dosezi spoznaja], 1992). Na Odsjeku za etnologiju FF-a doktorirala je 1997. godine (Vizualni aspekti političke propagande i folklorni likovni izraz. Hrvatska nakon 1990). U Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu zaposlena je od 1990. godine, od 2012. kao znanstvena savjetnica u trajnom zvanju.

Surađivala je na projektima MZO-a i DAAD-a. Bila je voditeljica projekata Domovinski rat i ratne žrtve u 20. stoljeću: etnografski aspekti (2002. – 2007.) i Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj (TRANSWORK; HRZZ; 2017. – 2021.) te voditeljica na projektu Closing the Gap Between Formal and Informal Institutions In the Balkans (INFORM; Obzor 2020; 2016. – 2019.).

Za knjigu Izgubljeno u prijenosu: Pop iskustvo soc kulture primila je Godišnju državnu nagradu za znanost (2009.).

Za knjigu Svaki dan pobjeda: kultura omladinskih radnih akcija primila je Godišnju nagradu “Milovan Gavazzi” Hrvatskog etnološkog društva (2016.).

Za urednički rad na zborniku Transformacija rada: narativi, prakse, režimi (s Ozrenom Bitijem) primila je, u kategoriji znanstvenog i nastavnog rada, Godišnju nagradu “Milovan Gavazzi” Hrvatskog etnološkog društva (2022.).

Odabrana bibliografija