“Simulanti u socijalnoj literaturi”: prva etapa Sukoba na ljevici

Tribina IEF-a
Ivana Perica (gost-istraživač IEF-a)

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 31. siječnja 2017.

O događanju