Programmes

Dugotrajna istraživanja, programske teme i skupine

Urbani procesi i identiteti

Nastavljajući višedesetljetnu orijentaciju institutskih pojedinačnih istraživanja u gradskoj sredini, platformom „Urbani prostori i identiteti“ uspostavlja se sustavno istraživanje grada iz etnološke i kulturnoantropološke perspektive, uz...

Od starih zapisa do nove usmenosti

Polazišna točka projekta je Assmanovo artikuliranje prijepora oko kojega se još uvijek odvijaju polemike. Pojačani interes za europsko kulturno nasljeđe, tradiciju, pa slijedom toga i usmenoknjiževne žanrove, posljedica su nedostatka...

Nematerijalna kultura i digitalna humanistika

Projektom je namjera nastaviti temeljna istraživanja tradicijske kulture i kulture suvremene svakodnevice kroz prizmu odnosa nematerijalne kulture i digitalne humanistike. Glazba, ples, vjerovanja, predaje, običaji i obredi kao suvremene...

Kultura prehrane u ozračju suvremenih društvenih promjena

Istraživanje kulture prehrane u ozračju suvremenih društvenih promjena nastoji naći poveznicu te ponuditi sintezu različitih smjerova istraživanja radi promicanja antropologije prehrane kao djelatnog i višestruko primjenjiva znanja....

Etnomuzikološki pristupi baštinskoj glazbi

“Baštinska glazba” i “glazba kao nematerijalna baština” pojmovi su koji tek ulaze u znanstveni diskurs, dakle u procesu su svoje inicijalne artikulacije. Noseći su aspekti vezanost uz UNESCO-ov program nematerijalne baštine, sraz kulturno...

Etnografija izbjeglištva: hrvatski kontekst

Projekt Etnografija izbjeglištva: hrvatski kontekst pokrenut je u zimu 2016. godine s idejom dokumentacije i interpretacije lokalne dionice balkanskog izbjegličkog koridora iz etnografske perspektive. Danas je usmjeren na diseminaciju i...