Znanstveni program

Dugotrajna istraživanja, programske teme i skupine

Nasljeđe devedesetih: diskursi i svakodnevica

 Projekt Nasljeđe devedesetih: diskursi i svakodnevica pokrenut je 2019. godine s idejom proučavanja devedesetih godina prošlog stoljeća kao svojevrsne „nulte dekade“ u kojoj su započeli mnogi društveni procesi koji i danas određuju hrvatsku...

Urbani procesi i identiteti

Nastavljajući višedesetljetnu orijentaciju institutskih pojedinačnih istraživanja u gradskoj sredini, platformom „Urbani prostori i identiteti“ uspostavlja se sustavno istraživanje grada iz etnološke i kulturnoantropološke perspektive, uz...

Od starih zapisa do nove usmenosti

Polazišna točka projekta je Assmanovo artikuliranje prijepora oko kojega se još uvijek odvijaju polemike. Pojačani interes za europsko kulturno nasljeđe, tradiciju, pa slijedom toga i usmenoknjiževne žanrove, posljedica su nedostatka neposrednog...

Nematerijalna kultura i digitalna humanistika

Projektom je namjera nastaviti temeljna istraživanja tradicijske kulture i kulture suvremene svakodnevice kroz prizmu odnosa nematerijalne kulture i digitalne humanistike. Glazba, ples, vjerovanja, predaje, običaji i obredi kao suvremene društvene...

Kultura prehrane i etnologija svakodnevice

Suradnice: dr. sc. Melanija Belaj, znanstvena suradnica, dr. sc. Jelena Ivanišević, znanstvena suradnica, dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar, voditeljica Dokumentacije, dr. sc. Orlanda Obad, znanstvena suradnica, dr. sc. Ana-Marija Vukušić, znanstvena...

Etnokoreološke teme: ishodišta, koncepcije i složenost plesa

Istraživanja plesa i plesnih oblika nastavljaju temeljno etnokoreološko bavljenje ulogama izvođača i posrednika u tumačenju kulturnih, rodnih, skupnih, raznih prostornih (institucijskih, izvaninstitucijskih, kazališnih, lokalnih, regionalnih,...

Etnografija izbjeglištva: hrvatski kontekst

Projekt Etnografija izbjeglištva: hrvatski kontekst pokrenut je u zimu 2016. godine s idejom dokumentacije i interpretacije lokalne dionice balkanskog izbjegličkog koridora iz etnografske perspektive. Danas je usmjeren na diseminaciju i...