Nastavljajući višedesetljetnu orijentaciju institutskih pojedinačnih istraživanja u gradskoj sredini, platformom „Urbani prostori i identiteti“ uspostavlja se sustavno istraživanje grada iz etnološke i kulturnoantropološke perspektive, uz potencijalnu interdisciplinarnu suradnju. U fokusu platforme je suvremena mijena grada Zagreba, koja se istražuje kroz transformacije javnih prostora te kroz transformacije identiteta grada i njegovih stanovnika. Projekt uključuje terensko, arhivsko i studijsko istraživanje pojedinih javnih prostora grada (dijakronijska i sinkronijska dimenzija) te pojedinih društvenih skupina i urbanih zajednica (procesi identifikacije, življena svakodnevica), a analitički se usmjerava prema intersekciji globalnih, (trans-)nacionalnih i lokalnih procesa u podlozi urbane transformacije. Neke od specifičnih tema koje će se međupovezano obraditi jesu re/prezentacije grada i javna događanja, brendiranje grada, mobilnost i urbana imigracija, percepcije i upotreba prostora, konstruiranje javnih politika (politike prostora, politike različitosti), urbano upravljanje i lokalne participacije, novi (urbani) životni stilovi, umjetnost u javnom prostoru. Platforma se razvija na temelju teorijskih korpusa urbane antropologije, antropologije prostora i antropologije migracija, te u širem smislu u okviru urbanih studija.