ZNANSTVENI PROJEKTI (Europska unija – NextGenerationEU)

Poetike i politike etnografije danas (EPP)

Projektom se vraćamo na pojmove poetike i politike etnografije upisane u temelje suvremene antropologije, sada s fokusom na pitanjima uloge znanosti, razmjene znanja, (auto)refleksivnosti, istraživačkog iskustva i reprezentacije te istraživane partikularnosti u...

Suvremene transformacije urbanih vizija, praksi i etika (URBAN)

U središtu istraživanja projekta Kakve gradove želimo? Suvremene transformacije urbanih vizija, praksi i etika su procesi mnogostrukog redefiniranja urbanih identiteta i života u hrvatskim gradovima pod utjecajem različitih globalnih i nacionalnih trendova i politika...

Tradicije glazbe i plesa (TRAPLEGLA)

Promatranjem glazbe i plesa kao nematerijalne kulture, nastavljaju se i šire ciklusi istraživanja oslonjeni na dva institutska projekta, Etnokoreološke teme: ishodišta, koncepcije i složenost plesa i Baštinizacija tradicijske i popularne glazbe u Hrvatskoj u...

Prekarna kultura i budućnost rada (BURA)

Polazeći od definicije kulture kao načina života te nalazeći da u uvjetima globalnog kapitalizma prekarnost kao fenomen umnogome obilježava, a kao pojam ponajbolje određuje ne samo rad i radnu svakodnevicu ljudi, nego i njihov život, projektom istražujemo prekarnu...