Projekt je usmjeren prema „nultoj poziciji“ nelagode u kulturi koja se kao opće stanje pojedinca i kolektiva nametnula nakon prvih pukotina i rascijepa u velikim humanističkim pripovijestima, a jača uslijed novih civilizacijskih prijetnji kibernetičke, pandemijske i klimatske ugroze planeta. Suradnice na projektu će iz različitih folklorističkih, antropoloških, kulturnostudijskih, psihoanalitičkih i interdisciplinarnih rakursa, u dijakronijskom i sinkronijskom obzoru, propitivati kulturne koncepte (ne)normalnosti i nelagode. Inovativna teorijska, etnografska i tekstualna istraživanja usredotočit će se na fenomene „nove (ne)normalnosti“, kulturno normiranje socijalne funkcionalnosti i mentalnog zdravlja, narativnu normalizaciju iskustava prirodnih katastrofa, društvene nepravde i diskriminacije te sveprožimajuću „nelagodu u kulturi“ komodifikacije, toksičnosti i prekarnosti. Posebna pozornost posvetit će se načinima prevladavanja nelagode, tjeskobe, traume, nasilja i ranjivosti kroz moduse otpora/nosti koji se reaktiviraju iz polja samoregulativnih kulturnih znanja i (ritualiziranih) praksi usmjerenih na (samo)iscjeljenje pojedinca i kolektiva.