Promatranjem glazbe i plesa kao nematerijalne kulture, nastavljaju se i šire ciklusi istraživanja oslonjeni na dva institutska projekta, Etnokoreološke teme: ishodišta, koncepcije i složenost plesa i Baštinizacija tradicijske i popularne glazbe u Hrvatskoj u povijesnoj perspektivi te projekta Hrvatske zaklade za znanost Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih (2020–2024). Sustavno praćenje stanja, dokumentiranje, stručna i znanstvena obrada te kritička interpretacija različitih tradicija glazbe i plesa dio su osnovne znanstvenoistraživačke djelatnosti Instituta za etnologiju i folkloristiku koji je od svojega osnutka 1948. godine jedino takvo istraživačko središte u Hrvatskoj. Osim istraživačkoga, suradnici sudjeluju u različitim oblicima obrazovnoga, primijenjenog i savjetodavnog rada s lokalnim zajednicama i različitim korisnicima – ustanovama, lokalnim aktivnim grupama te pojedincima u prosvjeti i kulturi. Specijalizirani su za istraživanje i interpretaciju sadržaja kulturnih i društvenih zbivanja koje prate u njihovom povijesnom razvoju i u suvremenosti. Projektom će se povezati znanstvenici koji se bave kontekstualnim istraživanjima glazbe i plesa obuhvaćajući dosadašnje istraživačke rezultate te ih diseminirati kao i planirati buduće suradnje.