OPĆI AKTI

Opći akti

FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan za 2014. godinu
Financijski plan za 2015. godinu
Rebalans Financijskog plana za 2015. godinu
Financijski plan za 2016. godinu (1-3)
Financijski plan za 2016.-2018. godinu
Rebalans Financijskog plana za 2016. godinu
Financijski plan za 2017. godinu – tablica
Financijski plan za 2017. godinu – opisno
Rebalans Financijskog plana za 2017. godinu
Financijski plan za 2018. godinu – tablica
Financijski plan za 2018. godinu – opisno
Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu (30.6.2018.)
Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu (31.12.2018.) – tablica
Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu (31.12.2018.) – opisno
Financijski plan za 2019. godinu – tablica
Financijski plan za 2019. godinu – opisno
Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu (31.10.2019.) – tablica
Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu (31.10.2019.) – opisno
Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu (31.12.2019.)
Financijski plan za 2020. godinu – tablica
Financijski plan za 2020. godinu – opisno
Financijski plan za 2021. godinu – tablica
Financijski plan za 2021. godinu – opisno
Prijedlog financijskog plana za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Financijski plan za 2022. godinu – tablica
Financijski plan za 2022. godinu – opisno
Prijedlog financijskog plana za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
Rebalans Financijskog plana za 2021. godinu (31.12.2021.)
Rebalans Financijskog plana za 2022. godinu (30.6.2022.)
Rebalans Financijskog plana za 2022. godinu (31.12.2022.)
Financijski plan za 2023. godinu – tablica
Financijski plan za 2023. godinu – opisno
Prijedlog financijskog plana za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
Prijedlog financijskog plana za 2024. i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu
Financijski plan za 2024.
Financijski plan 2024. opisni dio
Rebalans Financijskog plana za 2023. godinu

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA INSTITUTA