Opći akti

Opći akti

IZVJEŠĆA I PLANOVI RADA S FINANCIJSKIM PODACIMA
Plan rada za 2013. godinu
Plan rada za 2015. godinu
Plan rada za 2016. godinu
Plan rada za 2017. godinu
Plan rada za 2018. godinu
Plan rada za 2019. godinu
Plan rada za 2020. godinu
Plan rada za 2021. godinu
Plan rada za 2022. godinu

Izvještaj o radu za 2011. godinu
Izvještaj o radu za 2012. godinu
Izvješće o radu za 2013. godinu
Izvještaj o radu za 2014. godinu
Izvještaj o radu za 2015. godinu
Izvještaj o radu za 2016. godinu
Izvještaj o radu za 2017. godinu
Izvještaj o radu za 2018. godinu
Izvještaj o radu za 2019. godinu
Izvještaj o radu za 2020. godinu

Financijski plan za 2014. godinu
Financijski plan za 2015. godinu
Rebalans Financijskog plana za 2015. godinu
Financijski plan za 2016. godinu (1-3)
Financijski plan za 2016.-2018. godinu
Rebalans Financijskog plana za 2016. godinu
Financijski plan za 2017. godinu – tablica
Financijski plan za 2017. godinu – opisno
Rebalans Financijskog plana za 2017. godinu
Financijski plan za 2018. godinu – tablica
Financijski plan za 2018. godinu – opisno
Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu (30.6.2018.)
Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu (31.12.2018.) – tablica
Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu (31.12.2018.) – opisno
Financijski plan za 2019. godinu – tablica
Financijski plan za 2019. godinu – opisno
Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu (31.10.2019.) – tablica
Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu (31.10.2019.) – opisno
Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu (31.12.2019.)
Financijski plan za 2020. godinu – tablica
Financijski plan za 2020. godinu – opisno
Financijski plan za 2021. godinu – tablica
Financijski plan za 2021. godinu – opisno
Prijedlog financijskog plana za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Financijski plan za 2022. godinu – tablica
Financijski plan za 2022. godinu – opisno
Prijedlog financijskog plana za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

Financijski izvještaj za 2016. godinu
Financijski izvještaj za 2017. godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu – tablica
Financijski izvještaj za 2018. godinu – opisno
Financijski izvještaj za 2019. godinu
Financijski izvještaj za 2019. godinu – bilanca
Financijski izvještaj za 2020. godinu
Financijski izvještaj za 2020. godinu – bilanca