NOVA ETNOGRAFIJA

Biblioteka Nova etnografija, utemeljena 2002. godine, središnja je biblioteka Instituta za etnologiju i folkloristiku. Njezina izdanja prate najsuvremenije tendencije znanstvene misli u svijetu, a zbog raznovrsnosti i aktualnosti tema popularna su i među širim čitateljstvom. Do sada je u Novoj etnografiji objavljeno više od sedamdeset naslova, monografskih studija i zbornika radova, od kojih je nekolicina dobila strukovne nagrade.

Dio naših knjiga objavljen je u digitalnoj verziji (u EPUB formatu) s mogućnošću preuzimanja u PDF formatu. E-knjige su dostupne ovdje.

Uredništvo biblioteke: dr. sc. Ozren Biti, dr. sc. Tanja Halužan, dr. sc. Jelena Ivanišević.

UPUTE AUTORIMA

Šutnje straha

Šutnje straha

Autor: Jelena Marković

Gotovo paradoksalno za vrsnu teoretičarku (usmenoga) pripovijedanja, autorica svoj analitički instrumentarij usmjeruje na ono što je neispričano, prešućeno, ušutkano, neizgovorljivo, teško komunikabilno. Relevantnost ove studije jest u teorijskoj i etnografskoj sposobnosti zahvaćanja tabua, trauma i inhibicija koje nas kao građane i kolektive priječe da kreiramo (naprednije) političke zajednice i drugačiji tijek povijesti.

Od seljaštva do čovječanstva: ples kao nematerijalna kulturna baština

Od seljaštva do čovječanstva: ples kao nematerijalna kulturna baština

Autor: Filip Petkovski

Knjiga Filipa Petkovskog jedno je od ključnih djela o plesnim istraživanjima južnoslavenskih tema vezanih uz UNESCO. Osim što donosi argumentirani opis i analizu odabrane teme, potiče i daljnju raspravu, analizu i usporedbe vezane uz nematerijalnu kulturnu baštinu u početnim desetljećima 21. stoljeća.

Vilenica i vilenjak: sudbina jednog pretkršćanskog kulta u doba progona vještica (drugo, izmijenjeno izdanje)

Vilenica i vilenjak: sudbina jednog pretkršćanskog kulta u doba progona vještica (drugo, izmijenjeno izdanje)

Autor: Zoran Čiča

Riječ je o prvom sustavnom djelu u hrvatskoj etnologiji i folkloristici koje je istražilo fenomen vilenica i vilenjaka (vilovnjaka, vilenika) kao praktičara pučke medicine, duhovnog iscjeljivanja, vračanja i gatanja te kao izrazitih nositelja pretkršćanskoga vilinskog kulta koji posjeduju sposobnost stupanja u kontakt s vilama kojima su se kao medijatorima između ljudskoga i vilinskoga svijeta seoske zajednice s povjerenjem obraćale za pomoć u liječenju i zaštiti od crne magije. 

Tijelo nacije: uvod u japanski budo

Tijelo nacije: uvod u japanski budo

Autor: Leo Rafolt

Knjiga Lea Rafolta osvjetljuje društvenu i kulturnu temu relevantnu u globalnim okvirima: osvjetljava i propituje kompleksne sustave japanskih somatskih praksi u svoj njihovoj slojevitosti, promatrajući ih istodobno kao odraz i kao generator stvaranja japanske kulture, kao i predodžbi o njoj bitno izvan državnih granica. 

Estetika i etika baleta: ambivalentna opstojnost

Estetika i etika baleta: ambivalentna opstojnost

Autorica: Ivana Katarinčić

Različitim istraživačkim metodologijama i disciplinarnim uvidima u knjizi su sjedinjeni tematski fokusi na povijesne mijene, procese i mehanizme razvoja i standardizacije klasičnog baleta. Zahvaćaju načine prijenosa baletnih djela, stvaranje i usvajanje osmišljene plesne tehnike, oblikovanje baletu svojstvene estetike i ideje o tijelu u baletu, različite znanstvene interpretacije baleta te položaj žena i muškaraca u baletu. Analizom slojevitosti i ambivalentne prirode plesnih praksi u baletu te nemogućnosti geografskog i kulturnog lokaliziranja baleta i njegovih pojava, autorica balet promatra kao globalni fenomen prepoznatljivih i standardiziranih praksi.

Gdje živi tvornica? Etnografija postindustrijskoga grada

Gdje živi tvornica? Etnografija postindustrijskoga grada

Autorice: Sanja Potkonjak, Tea Škokić
Knjiga Sanje Potkonjak i Tee Škokić ponajprije je namijenjena akademskoj zajednici, etnolozima i kulturnim antropolozima, ali i brojnim drugim istraživačima čiji je interes usmjeren na teme rada, transformacije zajednica i gradova uslijed promjene proizvodnih tehnologija, odljeva kapitala, političke promjene i socijalne efekte gospodarskih kriza.

Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio

Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio

Autorice: Antonija Zaradija Kiš, Maja Pasarić, Suzana Marjanić
Nakon Kulturnog bestijarija (2007) i Književne životinje (2012), treći u nizu zbornika Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio obraća se jednako novim istraživačkim paradigmama u okviru životinjskoga obrata (engl. animal turn) kao i uvjetima koji su posljednjim desetljećima pridali karakter biopolitičke i ekološke urgentnosti, apsolutnom negacijom antropocentrizma i specizma.

COVID-19 u humanističkoj perspektivi

COVID-19 u humanističkoj perspektivi

Autor: Ivana Katarinčić, Jelena Marković, Ines Prica, Ana-Marija Vukušić, ur.

Zbornik COVID-19 u humanističkoj perspektivi predstavlja prvi opsežan pokušaj razmatranja kulturnih i društvenih posljedica pandemije u nas, ukazujući na složenost konteksta u kojima se odvijalo problematično suočavanje društva sa zarazom, promjenu uvriježenih oblika djelovanja te na imaginaciju različitih socijalnih aktera po pitanju funkcionalnosti, pa na kraju krajeva, i same ideje društva. Njegova kvaliteta izvire ne samo iz količine prikupljenih podataka nego i iz raznovrsnosti pristupa i dalekosežnosti problematike. 
(dr. sc. Tomislav Pletenac)

Vještica na kauču: psihoanalitički ogledi o suđenjima vješticama u Hrvatskoj

Vještica na kauču: psihoanalitički ogledi o suđenjima vješticama u Hrvatskoj

Autor: Nataša Polgar
Dopunjujući ranija znanstvena postignuća, iznimno vješto i akribično, autorica nadograđuje i vlastitu metodologiju, a rezultat je interdisciplinarno relevantna reinterpretacija intrigantne teme. U tom novom svjetlu progoni vještica u Zagrebu i okolici postaju važni prilozi povijesti žena, povijesti nesvjesnoga, ali i upozoravajući pokazatelj načina konstruiranja Drugosti te manipulacija njome kao glavnim sredstvom nadzora nad subjektima, nažalost ne samo u ranome novom vijeku.