Znanstveni skupovi

Godišnji skup IEF-a 2021. “Istraživači na neutabanim stazama”. Knjižica sažetaka i program skupa.

Drage kolegice, dragi kolege,
obavještavamo vas da će se međunarodni znanstveni skup Istraživači na neutabanim stazama, posvećen dr. sc. Nives Rittig Beljak održati 23. i 24. 11. 2021. godine.
Skup će biti moguće pratiti na sljedećim poveznicama:
****
Topic: Godišnji skup IEF (1)
Time: Nov 23, 2021 09:30 AM Europe/Zagreb
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/88328021943
Meeting ID: 883 2802 1943
***
Topic: Godišnji skup IEF (2)
Time: Nov 24, 2021 10:00 AM Europe/Zagreb
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/84320243902
Meeting ID: 843 2024 3902

Encountering Emotions in Folk Narrative and Folk Life. 18th Congress of the International Society for Folk Narrative Research

U organizaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku, Katedre za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Međunarodnoga društva za istraživanje priča od 5. do 8. rujna 2021. u virtualnom Zagrebu održat će se online kongres: Encountering Emotions in Folk Narrative and Folk Life. 18th Congress of the International Society for Folk Narrative Research na kojem sudjeluju izlagači s pet kontinenata i iz tridesetak zemalja.

FEMINISMS IN A TRANSNATIONAL PERSPECTIVE, 2021: “Beyond the Ruins of Capitalism”

Institut za etnologiju i folkloristiku i HRZZ projekt Naracije straha i ove godine suorganizira seminar Feminisms in a transnational perspective pri Interuniverzitetskom centru Dubrovnik (24-28. 05. 2021), ovaj put u online formatu. Više o programu seminara pod naslovom “Beyond the Ruins of Capitalism”, koji se ne fokusira samo na tektonske poremećaje, strahove i ugroze neoliberalnih društava nego i propituje načine za feminističko djelovanje i mišljenje radikalnih promjena dostupno je klikom na naslov objave.

DARIAH week 2019, Zagreb 4. – 8. studenoga

DARIAH week 2019, Zagreb 4. – 8. studenoga
Hrvatska, kao članica i jedna od utemeljiteljica europskog konzorcija istraživačkih infrastruktura za umjetnost i humanistiku DARIAH-ERIC ove je godine prvi puta domaćin godišnjeg susreta upravnih i koordinacijskih tijela te organizacije, koji će se održati u Zagrebu u auli Rektorata od 5. do 7. studenoga.

Znanstveni skup povodom sedamdesete obljetnice IEF-a

U Institutu za etnologiju i folkloristiku će se 22.-23. studenog 2018. godine održati znanstveni skup “Intelektualno nasljeđe u kontekstu smjene znanstvenih i socijalnih paradigmi”. Skup je dio obilježavanja sedamdesete obljetnice Instituta.

FEMINISMS IN A TRANSNATIONAL PERSPECTIVE, 2018

The topic of the 12th postgraduate course Feminisms in a Transnational Perspective: Fear, Resistance, Imagination on was prompted by the escalation of the global culture of “horrorism”, hate, and militarism connected with the stagnation of the liberal project and a weakened “West.” A plethora of contemporary fears has emerged to mask the destructive consequences of late capitalism and to facilitate the state surveillance of citizens. This is not new, however: fear-mongering, intimidation, awe and submission as social and political strategies have been cultivated for centuries to maintain socio-political hierarchies, religious obedience and reproductive heteronormativity, as well as to sustain a sense of powerlessness, dependence and docility of oppressed social groups.

City-making: space, culture and identity

Within the project “City-making: space, culture, and identity” the city-making is regarded as a comprehensive concept aiming at untangling and understanding of multiple, multilayered and interdependent (f)actors and processes that influence contemporary urban transformations and urban life.

Anatomija otoka

Peti po redu, simpozij programa Anatomija otoka 2012-2016. održat će se, već tradicionalno, na otoku Visu u rujnu 2016. godine s ciljem sumiranja dosadašnjih uvida u otočne teme te razvijanja planova za usmjerenje interdisciplinarno i međuresorno bavljenje otocima.

Kamp, kolodvor, granica: mikrostudije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu

Potaknuti nedavnim masovnim migracijama i popratnim politikama i procesima konferencijom Kamp, kolodvor, granica: mikrostudije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu (Zagreb, 14–15. lipnja 2016) želimo otvoriti prostor za prezentaciju i razmjenu disciplinarno i tematski raznorodnih empirijskih istraživanja izbjeglištva u lokalnom kontekstu, a u rasponu od istraživanja politika i praksi humanitarizacije, sekuritizacije, kriminalizacije, kao i otpora tim praksama i politikama do analiza medijskih diskursa i stavova građana. U okviru prvog dana konferencije, koji će se održati u Institutu za etnologiju i folkloristiku, predstavit će se dvanaest iniciranih ili završenih mikrostudija izbjeglištva te jedan umjetnički projekt, dok će drugi dan u Centru za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu) biti održan panel sa četiri izlaganja na temu komparativnih politika integracije.