Završena istraživanja

Projekti hrvatske Zaklade za znanost

Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj (TRANSWORK)

Projekt HRZZ, 2017. – 2021. Na tragu kontinuiranog praćenja postsocijalističkih procesa projekt u hrvatsku etnologiju i kulturnu antropologiju uvodi subdisciplinu antropologije rada. Unutar interdisciplinarnog okvira oslonjenog na recentna postignuća...

Naracije straha: Od starih zapisa do nove usmenosti (FEAR)

Projekt HRZZ, 2017. – 2021. Cilj projekta Naracije straha: od starih zapisa do nove usmenosti (FEAR) jest istražiti kako se pripovjednim strategijama i pripovijed(a)nim događajima strahovi oblikuju, potiču, usmjeruju i rastaču u svakodnevnoj...

Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet (CITID)

Projekt HRZZ 2014. - 2018. Projekt Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet zamišljen je kao kompleksno istraživanje, većim dijelom temeljeno na kvalitativnoj metodologiji, koje nastoji razabrati i razumjeti višestruke, višeslojne i međuovisne...

Projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

2007. – 2013.

Tekući projekti IEF-a umreženi su u veće programe koji podrazumijevaju dugoročniju suradnju sa srodnim projektima drugih institucija (HAZU, Odsjekom za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta i Akademijom dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu) – [ z ] projekti.

Tradicijska kultura, globalizacija i lokalne prakse

Voditeljica: Zorica VitezIstraživači i suradnici: Iris Biškupić-Bašić, Marina Blagaić, Silvio Braica, Naila Ceribašić, Sanja Kalapoš Gašparac, Aleksandra Muraj, Lidija Nikočević, Dragan Nimac Složenoj slici suvremene hrvatske kulture (visoke,...

Suvremeni kulturni tijekovi i oblikovanje zajednica i identiteta

Voditeljica: Jasna Čapo ŽmegačIstraživači i suradnici: Petar Bagarić, Naila Ceribašić, Sanja Đurin, Jadranka Grbić, Valentina Gulin Zrnić, Velimir Piškorec, Iva Pleše, Sanja Puljar D'Alessio, Tihana Rubić, Goran-Pavel Šantek, Ana-Marija Vukušić Ovim...

Plesna etnografija i mnogostruki identiteti

Voditelj projekta: Tvrtko ZebecIstraživači i suradnici: Sanja Anđus L'Hotellier, Elsie Ivancich Dunin (link 2), Ivana Katarinčić, Rebeka Kunej, Irena Miholić, Iva Niemčić, Svanibor Pettan, Stjepan Sremac Ples i glazbu, njihovu nedjeljivu ulogu i...

Interpretativne razine tradicije

Voditelj: Ivan LozicaIstraživači i suradnici: Zoran Čiča, Joško Ćaleta, Vilko Endstrasser, Marijana Hameršak, Suzana Marjanić, Ljiljana Marks, Grozdana Marošević, Nataša PolgarProjekt pristupa tradiciji kao kontinuiranom (povijesnom i suvremenom)...

Genološki aspekti usmene i pučke tradicije

Voditeljica: Tanja Perić-PolonijoIstraživači i suradnici: Ruža Bonifačić, Simona Delić, Antonija Zaradija-Kiš, Jelena MarkovićPredloženi projekt Genološki aspekti usmene i pučke tradicije ulazi u sustav temeljnih istraživanja znanosti o književnosti...

2002. – 2006.

Etnografija suvremene svakodnevice i procesi identifikacije

voditeljica projekta: Jasna Čapo Žmegač istraživači i suradnici: Valentina Gulin Zrnić, Sanja Puljar D'Alessio, Goran Pavel Šantek, Iva Pleše, Daphne Winland, Amy Mountcastle, Maja Povrzanovic Frykman Cilj je projekta istražiti neke...

Etnografija svjetovne tranzicije: predlošci i otkloni

voditeljica projekta: Ines Prica istraživači i suradnici: Nives Ritig-Beljak, Melanija Belaj, Lada Čale Feldman, Renata Jambrešić Kirin, Maja Povrzanović Frykman, Reana Senjković, Tea Škokić Na temelju spoznaja etnografije rata, koje je...

Folklor, književnost i kultura: predaja, bajka, maska i mit

voditelj projekta:Ivan Lozica istraživači i suradnici: Ljiljana Marks, Vilko Endstrasser, Suzana Marjanić, Marijana Hameršak, Maja Bošković-Stulli, Zoran Čiča, Ingo Schneider Glavna je namjera projekta ciljano istraživanje hrvatskih...

Glazba, ples i zajednica: središnje i rubne prakse

voditeljica projekta: Grozdana Marošević istraživači i suradnici: Naila Ceribašić, Tvrtko Zebec, Ruža Bonifačić, Joško Ćaleta, Iva Niemčić, Irena Miholić, Mojca Piškor, Jerko Bezić, Elsie Ivancich Dunin, Svanibor Pettan, Stjepan Sremac,...

Pitanja usmene i pučke poetike

voditeljica projekta: Tanja Perić Polonijo istraživači i suradnici: Divna Zečević-Zdunić, Antonija Zaradija Kiš, Simona Delić, Anamarija Starčević Štambuk, Koraljka Kuzman Projekt Pitanja usmene i pučke poetike ulazi u sustav temeljnih...

Ostali projekti

Pjat za polizat – mediteranska prehrana i dječji vrtići

U proljeće 2019., u sklopu programa zaštite kulturnih dobara Ministarstva kulture RH, započela je realizacija projekta Pjat za polizat, mediteranska prehrana i vrtići - etnološkog istraživanja prehrane u vrtićima na otoku Hvaru kojemu je uz...

Etnološka i folkloristička istraživanja kulturnih prostora

Suradni projekt Instituta za etnologiju i folkloristiku (Zagreb) i Inštituta za slovensko narodopisje, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Ljubljana) voditeljica: dr. sc. Ljiljana Marks (Institut za etnologiju i...

Pavo Gadanyi i tradicija sviranja i izgradnje podravskih duda

Ovaj projekt sufinancirao je HDS ZAMP iz sredstava koja služba ZAMP prikupi od javnog izvođenja narodnih umjetničkih tvorevina u izvornom obliku, a koja se sukladno odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima dodjeljuju temeljem Natječaja...

Kinship and Social Security

Voditeljica projekta: Jasna Čapo Žmegač KASS-projekt cilja istraživanju uloge obiteljskih mreža u pružanju socijalne sigurnosti, u smislu materijalne, financijske i socijalne potpore. Projekt će koristiti etnografske metode, praćene interpretativnim...

Hrvatska dijaspora: mogućnosti i oblici povratka u domovinu

Voditeljica projekta: dr. sc. Jasna Čapo Žmegač Suradnice na projektu: dr. sc. Valentina Gulin Zrnić i dr. sc. Sanja Đurin Cilj projekta: Uz sustavna postojeća istraživanja dijaspore koja se temelje na povijesnim i sociološkim uvidima, ovim projektom...

Humanities at Scale: Evolving the DARIAH-ERIC (HaS-DARIAH)

Obzor 2020, 2015. – 2017. Humanities at Scale (HaS) zamišljen je kao nastavak dosadašnjih postignuća DARIAH-ERIC konzorcija te daljnja nadogradnja i unaprjeđenje aktivnosti na području digitalno omogućenih istraživanja u umjetnosti i humanistici. U...

Konzorcij DARIAH-ERIC: Nacionalna koordinacija

KONZORCIJ DARIAH-ERIC: NACIONALNA KOORDINACIJA Digitalna istraživačka infrastruktura za humanistiku i umjetnost: DARIAH-ERIC / DARIAH-HRDARIAH-EU je europski konzorcij za umjetnost i humanističke znanosti utemeljen kao dio konzorcija europskih...