Closing the Gap Between Formal and Informal Institutions In the Balkans (INFORM)

Obzor 2020, 2016-2019.

Kako se zemlje zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo i Albanija) približavaju Europskoj uniji, jaz između formalnih i neformalnih institucijskih praksi se ne smanjuje nego je, dapače, sve veći. Dok s jedne strane postoji snažna potreba tih zemalja da se prilagode načinima funkcioniranja Europske unije, s druge su strane evidentne poteškoće u primjeni pravnih, političkih i ekonomskih rješenja nužnih za pridruživanja EU. U uvjetima razorne ekonomske krize i još uvijek nemale političke i poslijeratne napetosti stvarnost tih društava opterećena je neformalnom ekonomijom, političkim klijentelizmom, etničkim napetostima, rodnom nejednakošću i socijalnom isključenosti. Sve je to ključni izazov europskoj integraciji balkanskih društava. Projekt INFORM predstavlja sveobuhvatnu studiju o neformalnim institucijskim praksama, kao i o interakciji između formalnih i neformalnih institucija na Zapadnom Balkanu kako na političkom i ekonomskom polju tako i u svakodnevnom životu. Rezultat projekta omogućit će znanje potrebno za stvaranje institucionalne usklađenosti između EU i zemalja Zapadnog Balkana.