Biblioteka Iz Arhiva objavljujuje jedinstvenu arhivsku, povijesnu i suvremenu dokumentarnu građu (tekstovi, notni, zvukovni, (s)likovni i filmski zapisi) prikupljenu u okviru redovne znanstvenoistraživačke i stručne djelatnosti Instituta, ali i šire.

PRVI SVJETSKI RAT U HRVATSKIM TRADICIJSKIM PJESMAMA

PRVI SVJETSKI RAT U HRVATSKIM TRADICIJSKIM PJESMAMA

Priredile: Irena Miholić i Renata Jambrešić Kirin
Ova zbirka donosi odabir pjesama u kojima je Prvi svjetski rat istaknut kao tema ili kontekst izvedbe. Pjesme i napjevi odabrani su iz širem čitateljstvu teže dostupnih izvora: iz rukopisne građe pohranjene u Dokumentaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku, iz objavljene građe drugih arhiva te objavljenih zbirki sakupljača koji su svojim djelovanjem ili ostavštinom na neki način bili povezani s Institutom.