Biblioteka Iz arhiva usmjerena je na objavljivanje etnografske građe pohranjene u arhivima ili prikupljene tijekom recentnih terenskih istraživanja. Riječ je o kazivanjima, rukopisnim tekstovima, notnim zapisima te zvukovnoj, (s)likovnoj i filmskoj građi i sl.) koji su stručno obrađeni i/ili znanstveno interpretirani. Izdanja ove biblioteke imaju svrhu biti izvor i građa za daljnja etnološka, folkloristička, antropološka i druga kulturološka istraživanja; kao i referentna izdanja za praktičnu primjenu u revitalizaciji i/ili očuvanju kulturne baštine (u obrazovanju, folklornom amaterizmu, kulturnom turizmu itd.). Dodatno, ova su izdanja, posebice monografije određenih fenomena ili lokaliteta, zamišljena kao popularno-znanstvena djela dostupnija široj čitalačkoj publici.
 
Urednici: Marina Blagaić Bergman, Joško Ćaleta, Koraljka Kuzman Šlogar,  Irena Miholić
PRVI SVJETSKI RAT U HRVATSKIM TRADICIJSKIM PJESMAMA

PRVI SVJETSKI RAT U HRVATSKIM TRADICIJSKIM PJESMAMA

Priredile: Irena Miholić i Renata Jambrešić Kirin
Ova zbirka donosi odabir pjesama u kojima je Prvi svjetski rat istaknut kao tema ili kontekst izvedbe. Pjesme i napjevi odabrani su iz širem čitateljstvu teže dostupnih izvora: iz rukopisne građe pohranjene u Dokumentaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku, iz objavljene građe drugih arhiva te objavljenih zbirki sakupljača koji su svojim djelovanjem ili ostavštinom na neki način bili povezani s Institutom.