Izjava o pristupačnosti

Institut za etnologiju i folkloristiku nastoji svoje mrežne stranice (www.ief.hr) učiniti pristupačnima u skladu sa Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 017/2019) (dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Instituta za etnologiju i folkloristiku koje se nalazi na adresi https://www.ief.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.ief.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
– za sadržaj koji zahtjeva vizualni način rada nije osiguran dodatni način rada koji ne zahtjeva korištenje vida, niti način rada koji smanjuje i/ili povećava vidno polje, nije osigurana kontrola kontrasta, niti način rada koji od korisnika ne zahtjeva sposobnost prepoznavanja boja;
– video zapisi nemaju titlove i transkripte.

Institut za etnologiju i folkloristiku radi na rješavanju problema nepristupačnog sadržaja i nastoji ukloniti uočene neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 27. kolovoza 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Instituta za etnologiju i folkloristiku.
Institut za etnologiju i folkloristiku će redovito revidirati ovu izjavu po uklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Institut za etnologiju i folkloristiku.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Instituta za etnologiju i folkloristiku korisnici mogu uputiti elektroničkom poštom: institut@ief.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr​.