voditeljica projekta: Tanja Perić Polonijo
istraživači i suradnici: Divna Zečević-Zdunić, Antonija Zaradija Kiš, Simona Delić, Anamarija Starčević Štambuk, Koraljka Kuzman

Projekt Pitanja usmene i pučke poetike ulazi u sustav temeljnih istraživanja znanosti o književnosti. Istraživanja se nastavljaju na prošli projekt Genološki aspekti folkloristike koji je posebno naglasio žanrovska istraživanja u folkloristici. Takva su istraživanja u folkloristici stalno prisutna (Abrahams, Bausinger, Bahtin, Ben-Amos, Propp, Lihacov, Schenda) stoga ih valja trajno istraživati i to s različitih aspekata. Današnja se folkloristička istraživanja proširuju i na govorne žanrove, kontekst te na izvedbe, čime se ističe nužnost istraživanja mnogobrojnih pitanja usmene i pučke poetike, te pred nas postavlja i ovaj novi projekt. Znanstvene odrednice projekta predstavljaju nove spoznaje folkloristike i šire, književnosti općenito (teorija žanrova, stilistika itd.). Sve ono što je postignuto do danas na ovom znanstvenom području, pokazuje širinu znanstvenih dostignuća u svjetskim razmjerima (M. Boškovic-Stulli) o čemu govore mnogi radovi istraživača objavljeni na stranim jezicima (njemački, engleski, mađarski, francuski, španjolski). Istraživanja poetike usmene, a posebice pučke književnosti, s posebnim osvrtom na njihova starija ishodišta, pokazuju kako isti čuvaju hrvatski kulturni identitet, ali također i nezaobilazne utjecaje mediteranske i srednjeeuropske kulturne sredine s kojima hrvatska usmena i pisana tradicija predstavlja kulturnu cjelovitost. Dugoročni cilj istraživanja se odnosi na čuvanje tradicijskih vrijednosti, zatim na proučavanje različitih promjena i izrada sinteza u sustavu žanrova usmene i pučke književnosti, na izradu baza podataka, na tiskanje kritičkih izdanja neobjavljenih rukopisa iz zbirki MH, ZNŽO, Instituta i drugih i to posebno s onih područja koja su stradala u Domovinskom ratu. Istraživanja će biti realizirana u obliku objavljenih sinteza, knjiga, studija i zbirki te magistarskih i doktorskih disertacija. Radovi će se objavljivati u recenziranim i citiranim domaćim i svjetskim znanstvenim časopisima kao što su Fabula, Narodna umjetnost, Traditiones i dr. Kako su planirani rezultati dio interdisciplinarne suradnje s etnomuzikolozima i etnolozima, izravno su primjenjivi u nastavi, raznim medijima, regionalnim i lokalnim zbornicima i časopisima koji njeguju tradicijsku kulturu, radu ogranaka MH, zavičajnim društvima itd. Ovaj projekt predstavlja temeljnu istraživačku djelatnost koja uvelike doprinosi unapređivanju hrvatskih humanističkih znanosti, te unapređivanju znanja o hrvatskoj tradiciji u europskom kontekstu.