Usmena tradicija i djetinjstvo – program popularizacije znanosti

Voditeljica programa: doc.dr.sc. Jelena Marković
Suradnice na projektu: doc.dr.sc. Evelina Rudan, dr.sc. Tanja Perić-Polonijo, Marijana Dimkov.

Program je financiran sredstvima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.

Sažetak programa: Program je usmjeren na uključivanje folklorističkih znanja o usmenojtradiciji u obrazovni proces kao i na popularizaciju znanstvenih dosega folkloristike, a polazi od pretpostavke aktualizirane 1920. i 1930. da se folklor unutar formativne aktivnosti države u obrazovanju ne može poučavati jer je u suprotnosti s eks(im)plicitnim koncepcijama iz kojih folklor nastaje. Folklor se, dakle, ne može izravno kritički propitivati i poučavati unutar ideološkog državnog aparata budući da su djeca istovremeno oni koje se obrazuje i odgajaunutar koncepcija koje se smatraju superiornima u odnosu na folklorne pojave te su djeca onikoji su stvaratelji, nositelji i prenositelji usmenih žanrova. Žanrovi usmene tradicije imajuveliki potencijal u obrazovanju za nenasilje i toleranciju, građanski odgoj, jezično izražavanje i stvaranje, međuljudsku komunikaciju, regionalnu i etničku raznolikost, očuvanje tradicijskekulture, prevenciju nasilja. Cilj je iznaći nova rješenja uključivanja folklorističkih znanja u obrazovni proces inovativnim metodama putem djeci dostupnih novih tehnologija i radionicaprimjerenih uzrastu djece te primjerenih osposobljavanju učitelja i nastavnika. Dugoročni jecilj programa izraditi i popularno-znanstveni priručnik za rad s učenicima te studije o žanrovima (predaje, tračevi, vicevi, uspavanke, bajke, anegdote, pričanja o životu, brojalice, skandiranja, ruganja) kao i mogućnostima njihove primjene u obrazovanju i u slobodno vrijeme.