Okusi tradicije – program usavršavanja kuhara tradicijske (lokalne i regionalne) kuhinje

Projekt Razvoj programa usavršavanja kuhara tradicijske lokalne i regionalne) kuhinje – Okusi tradicije odobren je za financiranje bespovratnim sredstvima Europske Unije u okviru programa pretpristupne pomoći IPA, mjera IV Razvoj ljudskih potencijala, natječaj Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih.

Provođenje ove mjere u Republici Hrvatskoj obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanje i sporta odnosno Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Cilj programa odobrenih ovim natječajem je uključivanje odraslih i nezaposlenih osoba u fleksibilne programe obrazovanja i osposobljavanja koji odgovaraju potrebama tržišta rada, kroz jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih a s ciljem unaprjeđivanja kvalitete obrazovanja odraslih.

Nositelj projekta i provoditelj ovoga cilja kroz projekt Okusi tradicije je Pučko otvoreno učilište Andragog iz Županje, a partneri na projektu su Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb, Otvoreno učilište Diopter Pula i Učilište Studium Vukovar. Suradnici projekta su Hrvatska gospodarska komora Pula i Hrvatski zavod za zapošljavanje Županja i Vukovar.

Vrijednost projekta je 167.788,03 €, od čega EU sufinancira 149.146,78 €.
Područje provedbe projekta: Istarska i Vukovarsko-srijemska županija.
Trajanje projekta: 19. listopada 2013. – 18. listopada 2014.
Korisnici projekta: učilišta za obrazovanje odraslih.
Korisnici radionica: kuhari, posebice nezaposleni.

Okusi tradicije – projektne aktivnosti:
•    jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih,
•    terensko etnografsko istraživanje lokalne i regionalne tradicijske prehrane Istarske i Vukovarsko-srijemske županije te izrada Elaborata o mogućnostima uključivanja lokalne tradicijske kuhinje u programe obrazovanja odraslih te u turističku ponudu,
•    izrada kuharice tradicijskih jela Istarske i Vukovarsko-srijemske županije,
•    izrada obrazovnih programa za pripremanje tradicijskih jela,
•    održavanje radionica o tradicijskoj prehrani za edukatore,
•    održavanje radionica tradicijske kuhinje za 60 polaznika,
•    razvijanje turističke ponude temeljene na tradicijskoj kuhinji,
•    aktivnosti vezane uz vidljivost projekta, izrada internetske stranice, radijske i televizijske emisije i sl.