Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet (CITID)

Projekt HRZZ 2014. – 2018.

Projekt Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet zamišljen je kao kompleksno istraživanje, većim dijelom temeljeno na kvalitativnoj metodologiji, koje nastoji razabrati i razumjeti višestruke, višeslojne i međuovisne aktere, čimbenike i procese suvremenih transformacija u glavnom gradu Hrvatske, Zagrebu. Projekt se naslanja na uvide urbane antropologije, antropologije prostora i mjesta, studija urbanih migracija, kulturne geografije, postsocijalističkih studija i postkolonijalne teorije. Koncept stvaranje grada (city-making) zamišljen je kao složeno konstruiranje i artikuliranje urbanog života oko dviju osi – prostora i različitosti. Ova dva pojma čine čvorišta u kojima se globalna politička, ekonomska i kulturna strujanja susreću i sudaraju s lokalnim povijestima, načinima života, imaginarijima, interesima i razvojem, dovodeći do restrukturiranja grada i njegova identiteta kao i identiteta njegovih stanovnika. Ovaj etnološki i kulturnoantropološki projekt ističe djelovanje stanovnika grada u tim transformacijama te istražuje kako oni pregovaraju i rekreiraju dani društveni, kulturni i prostorni krajolik (cityscape) dajući mu značenje i humanizirajući ga. Projekt će biti važan putokaz za gradske politike s ciljem održivijeg i inkluzivnijeg funkcioniranja grada, dok će istodobno pridonijeti i razvoju urbanih studija. Osigurat će i prenošenje znanja u sveučilišnim kolegijima i javnim prezentacijama te tako omogućiti produbljivanje razumijevanja raznolikih gradskih pitanja (planiranje, okoliš, reprezentacije, kulturne produkcije, različitosti, marginalnosti itd.).